Proč místostarosta Schweigstill k veřejným zakázkám nepřistupuje tak, jak sám prosazoval?

Jako opoziční zastupitel prosazoval, že zakázky, kde není cena jediným kritériem, se musí schválit v zastupitelstvu. (podívejte se na video)

 

Jako místostarosta, který odpovídá za zadávání veřejných zakázek, je zastupitelstvu ke schválení nepředkládá….

Jenom v roce 2017 byly minimálně čtyři zakázky vysoutěženy i jinými kritérii než cenou, ale zastupitelstvu nebyla předložena ke schválení žádná.

A zakázka z roku 2016 na „poskytování právních služeb“? To už je vůbec kapitola sama pro sebe! Vypsat zakázku s předpokládanou cenou 1,999 mil. Kč, když limit pro řádné zveřejnění dle pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek je 2 mil. Kč, to už chce silný žaludek. Pokud se takto vedení města vyhnulo řádné soutěži, tak potom rozumím tomu, že nebylo v zájmu pana místostarosty předkládat podmínky soutěže zastupitelům i když cena v hodnocení měla váhu pouze 40%.

A co Vy, věříte stále ještě tomu, že v oblasti zadávání veřejných zakázek je na radnici vše v pořádku?

Zbyněk Šnajdr