Splašky z myčky?

„V sobotu 24. srpna jsem šel podél potoka Pšovka od autobusového nádraží k prodejně M-Caru. V blízkosti silničního mostku jsem začal vnímat intenzivní zápach, který nebyl přírodní a uviděl jsem běle zakalenou vodu vytékající z roury do potoka, která vytvářela bubliny. Podle získaných informací se jedná o vyústění DEŠŤOVÉ kanalizace, do které se nesmí vypouštět splašková voda.
Dnešního dne 29. srpna jsem se šel podívat, jaký je současný stav. Bohužel se zřejmě nejednalo o výjimečnou událost (např. havárii), ale o zdejší standard.
Údajně se jedná o splašky z myčky, která nemá k mému hlubokému překvapení připojení na splaškovou kanalizaci.
Je s podivem, že Odbor životního prostředí něco takového dovolil, když v některých případech bojuje například za záchranu náletů v komunikaci. Možná by bylo dobré, kdyby pan RNDr. Jiří Hakl se věnoval více skutečné ochraně životního prostředí než šikanování občanů, kteří se postaví nesmyslům NĚKTERÝCH úředníků.
DDKAZ NA PŘÍSPĚVEK JSEM ODESLAL NA MĚSTSKÝ MESSENGER. UVIDÍME JAKÁ BUDE REAKCE…“

FB: Tomáš Trejbal