Získá město Mělník do vlastnictví Žilkovu vilu ?

Žilkova vila byla postavena jako rodinný dům v letech 1906 a 1907 Marií Neumannovou ve stylu vídeňské secese podle projektu architekta Bohumila Hübschmanna stavitelem Quidem Bělským. Jejím dalším majitelem se stal její zeť František Žilka, pedagog evangelické bohoslovecké fakulty, po němž nese vila své jméno. V té době k vile patřily svažité pozemky, na nichž byly vinice.

Ve vile se dodnes dochovaly cenné vitráže, dřevěné schodiště s vyřezávaným zábradlím i ozdobné zárubně. V osmdesátých letech vilu čekala demolice, později však byla opravena a v devadesátých letech, po prodeji nemovitosti do vlastnictví státu, v ní sídlil například úřad práce. Vila se nachází v historické části města, je dopravně přístupná a nabízí prostorný interiér.

Současný majitel tohoto architektonického skvostu dnes přichází s návrhem směnit vilu za městské pozemky v lokalitě na Podolí. Zároveň také nabízí směnu svých pozemků, které již v této lokalitě vlastní za další městské pozemky. Došlo by tak k narovnání vlastnických vztahů a vznikla by jasná a zarovnaná hraniční linie mezi pozemky Města a pozemky jiného vlastníka.

Těmito směnami by Město získalo historickou, architektonicky unikátní vilu v centru města, která je v dobrém stavebně technickém stavu a Městu tak jejím získáním nevznikne nutnost okamžité investice. Navíc by nemuselo na její získání vynakládat finanční prostředky, neboť do směny vkládá pozemky k zainvestování, na které nemá a v nejbližší době nebude mít finance. Naopak lze předpokládat, že soukromý investor zde bude stavět a Město bude mít možnost zástavbu regulovat (územní plán, regulační plán atd.).

Směnou se Městu také uvolní možnost nakládání s pozemky na Podolí jako s investičním celkem, neboť v současnosti se uprostřed jeho pozemků nacházejí pozemky cizího vlastníka

Směna může proběhnout pouze za předpokladu vyjednání férových podmínek hodnoty směňovaných nemovitostí pro obě strany. Můžeme tedy očekávat, že v nejbližší době bude o směně jednat Rada a posléze i Zastupitelstvo Města.

Doufejme, že tentokrát nebude následné hlasování tajné a zastupitelé se nebudou bát veřejně vyslovit svůj názor.