Zbyněk Šnajdr: Kterak vedení města vyžaduje odpovědnost od svých úředníků?

Nyní vám popíši vlastní zkušenost s „precizním“ vyžadováním odpovědnosti úředníků vedením Mělníka. Před dvěma lety jsem kritizoval velmi špatnou práci v souvislosti s výběrovým řízením, přípravou zadání projektu a následně s kontrolou předávané práce komunikace „Na Blatech“.

Spolu s kolegou Standou Melicharem (dopravní specialista) jsme poukazovali na špatné technické rozhodování stavební zakázky rekonstrukce komunikací na Blatech. Úředník připravil velmi nedostatečné podklady a téměř bez přípravy projektu „vysoutěžil“ zakázku. Ono totiž ve skutečnosti znamená, že čím méně podkladů je k dispozici, tím více možností má zhotovitel jaksi „dohnat cenu“.

Vyžádal jsem si kompletní dokumentaci k dané zakázce a nestačil se divit! Stavební společnost velmi přátelsky vycházela se zmíněným úředníkem. Pominu raději skutečnost, že se po podpisu smlouvy zásadně změnilo technické řešení vozovky. Obvyklé praktiky, ale vzhledem k připravenosti projektu můžeme nadávat objednateli, tedy městu.

Stavební společnost dokonce doháněla cenu tím, že fakturovala povýšené jednotkové ceny oproti vysoutěženým. Tomu přihlížel náš drahý úředník, externí technický dozor (placený městem). Po mém upozornění vedení města následně provedlo interní audit, ale ten prakticky nic nezjistil. Myslím, že byl nevhodně zadán, zda úmyslně, k tomu se vyjadřovat nebudu.

Nakonec jsme se gentlemansky domluvili s panem místostarostou Milanem Schweigstillem (odpovědným za investice a dopravu), že vše napraví a daného úředníka povedou k odpovědnosti.

No a víte, jaký je výsledek po téměř dvou letech? Na posledním zastupitelstvu města 18. prosince 2017 bylo v programu taky „uvolnění 72 tisíc korun“ jako odstupné pro tohoto nejmenovaného úředníka.

Zde vidíte, jak zodpovědně se vedení města staví k pochybným zakázkám a praktikám. Že by v duchu rčení: Nic nového pod sluncem? Možná…

Zbyněk Šnajdr, zastupitel za hnutí ANO 2011