Zaměstnanci Unipetrolu podpořili Dětský domov v Kralupech nad Vltavou finančně i prací

Kralupy nad Vltavou, 14. června 2017 – Zaměstnanci Unipetrolu, největší rafinérské a petrochemické společnosti v České republice, opět podpořili dobrou věc. Jejich kaž-doroční charitativní sbírka nazvaná Splněná přání letos vynesla dětem z Dětského domova v Kralupech nad Vltavou celkem 108 890 Kč. Navíc deset zaměstnanců strávi-lo v dětském domově v rámci dobrovolné pomoci jeden den, během kterého pomohli s jarním úklidem a pracemi na zahradě.

„Zaměstnanci si sami vybírají, kterou ze spolupracujících neziskových organizací podpoří. Vybranou částku poté Unipetrol zdvojnásobí,“ vysvětluje princip fungování sbírky Anna Wydrzyńska, ředitelka kralupské rafinérie skupiny Unipetrol, a dodává: „Letos jsme sbírku zkombinovali s konkrétní po-mocí. Zaměstnanci dostali možnost podpořenou neziskovku osobně navštívit a podpořit ji prací v rámci dobrovolnického dne.“

Ve Středočeském kraji funguje v rámci skupiny Unipetrol rafinérie na zpracování ropy. Unipetrol v kraji dlouhodobě spolupracuje se Dětským domovem v Kralupech nad Vltavou. Jde o domov rodinného typu pečující o zhruba dvacítku dětí a mladých lidí ve věku od jednoho roku do 26 let, kteří jsou do domova umístěni z důvodu nedostačující péče ze strany rodičů. Darované prostředky poslouží na obnovu jídelny, nákup nového nábytku a výměnu podlahových krytin i zimní rekreaci v Peci pod Sněž-kou.

Sbírka Splněná přání zaměstnanců skupiny Unipetrol celkově vynesla 396 950 Kč. Vybrané prostřed-ky byly rozděleny mezi neziskové organizace v Mostě, Brně, Pardubicích, Kralupech nad Vltavou. Během dosavadních šesti ročníků se podařilo zaměstnancům Unipetrolu předat potřebným již 1 230 000 Kč.

Společnost Unipetrol zaměstnává 4 500 lidí v Česku, velkou část z nich v Ústeckém kraji, kde patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele. Spolu se svými zaměstnanci se aktivně zapojuje do péče o okolní prostředí. Každoročně pořádá zaměstnaneckou sbírku Splněná přání, jejíž výtěžek jde na pod-poru neziskových organizací v Ústeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. V rámci pravidelných dobrovolnických dnů zaměstnanci v těchto neziskových organizacích také pomáhají. Unipetrol dále finančně podporuje přilehlé obce a města a financuje pravidelné vypouštění ryb do řek Bílina a Labe.

V rámci propagace technických oborů a vzdělávání žáků, studentů i učitelů Unipetrol spolupracuje s řadou středních škol v severních a západních Čechách a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. V letošním roce založil nadaci Unipetrol, která rozdělí minimálně šest milionů korun mezi střední školy a středoškolské a vysokoškolské studenty z celé České republiky v oblasti stipendijních a grantových programů.

Foto: Anna Wydrzyńska, ředitelka kralupské rafinérie skupiny Unipetrol, předává Janě Dubcové, ředitelce Dětského domova Kralupy nad Vltavou, výtěžek zaměstnanecké sbírky v hodnotě 108 890 Kč.