Za dětskými kočárky

Jedním z dávných fenoménů Mělníka byla i výroba dětských vozidel. S ní je i neodmyslitelně spjata firma Liberta. Jako košíkářský závod byla založena Antonínem Svobodou (odtud také její jméno Liberta), od svého počátku se specializovala na výrobu proutěných koreb, od roku 1926 závod začal s vlastní kompletní výrobou, právě pod značkou Liberta. V roce 1948 byla spolu s dalšími výrobci kočárků začleněna do národního podniku Radovan, od ledna 1949 byl podnik sloučen s národním podnikem Kovona. V červenci 1949 došlo k osamostatnění výroby kočárků a vzniku dvou národních podniků s pobočnými závody, a to Liberty Mělník a Továrny dětských vozidel Duchcov. V následujících letech byly pobočné závody postupně delimitovány a výroba soustředěna do dvou základních závodů v Mělníku a Duchcově. K 1. lednu 1955 byly oba podniky sloučeny v jeden s názvem Továrny dětských vozidel Mělník. Jako monopolní výrobce dětských kočárků se TDV udrželo až do 90. let minulého století. Liberta je díky tomu známá v celostátním měřítku, v kočárcích Liberty odrostlo několik generací. Pro mnohé obyvatele regionu se stala celoživotním zaměstnáním, dodnes na ni starší občané vzpomínají. Liberta je spolu s Ludmilou pojmem, který se lidem automaticky vybavuje při návštěvě našeho města. Zejména při návštěvě zdejšího Regionálního muzea, které se pyšní rozsáhlou sbírkou kočárků.

A tak se v sobotu 4. září od 15 hodin uskuteční v kavárně muzea výstava, která si klade za cíl připomenout tento fenomén a přiblížit jej mladší generaci, která již tuto firmu zná jen ze vzpomínek starších. Na výstavce se objeví především dochované katalogy firmy, které zachycují produkci Liberty v letech 1933–1990 v téměř ucelené řadě, dobové fotografie, dochované archivní materiály, ukázky propagačních předmětů firmy. Součástí je i komentovaná přehlídka na radničním dvoře. Představí průřez výroby na dochovaných dětských, loutkových a sportovních kočárcích ze sbírky muzea a zajímavosti o prezentovaných exponátech. Součástí bude dobové oblečení modelek a hudební doprovod inspirovaný obdobím vzniku jednotlivých kočárků v podání členů Velkého dechového orchestru Mělník.

mar