Výlet ke komorám

Fokus Praha z.ú., Komunitní tým Mělník je nestátní nezisková organizace, která se věnuje problematice duševně nemocných a pomáhá jim začlenit se do společnosti, podporuje je a pracuje s nimi.

V centru je tým odborníků, kteří se starají nejen o chráněné bydlení, podporu samostatného bydlení, ale také o vzdělávání a volnočasové aktivity klientů. Jednou z akcí, kterou připravily pracovnice Dílny Rosa, pro své klienty, byl výlet k plavebním komorám v Hoříně.

Ve středu 7.6. dopoledne vyrazila Kristýna Krsková a Radka Jarošová – pracovnice Fokusu Praha – se svými klienty na oblíbenou procházku Mělničanů. Z cesty připravily malý komentář: „Z autobusového nádraží jsme společně dojeli na zastávku Rybáře a odtud jsme vyrazili pěšky přes most, po žluté turistické trase směrem k Hořínu. Po cestě jsme viděli hořínský zámek. Naším cílem bylo zastavit se i v místní cukrárně na malé sladké osvěžení, ale bohužel neuspěli jsme – bylo zavřeno. Během procházky jsme prošli kolem povodňových zábran a za chvíli se už před námi ukázaly plavební komory. Obdivovali jsme historický dům v jejich blízkosti a shodli jsme se, že bychom si stavbu dokázali všichni představit ve filmu o Harry Potterovi. U plavebních komor jsme měli štěstí – připlula sem malá plachetnice a tu pak jezný nechal komorami proplout – rádi jsme si počkali, abychom viděli, jak komory vlastně fungují. Celý proces vplutí lodi do komory, naplnění komory vodou a vyplutí druhou branou komory, trval dle našich odhadů 10 minut. Nazpátek k Mělníku jsme se vraceli cestičkou podél Labe. Cesta byla příjemná, pěkně se povídalo. Než jsme došli do centra Mělníka, odpočinuli jsme si na opravené Vrázově vyhlídce. A na závěr zbývá jen konstatovat, že procházka se moc líbila a už na cestě zpátky jsme plánovali, kam se podíváme příště.“

Kristýna Krsková, Radka Jarošová – Fokus Praha, Komunitní tým Mělník

fokus 028