Ve Staré Boleslavi oslaví Den rodiny koncertem

Mezinárodní den rodiny je významným dnem pro společnost, který každoročně připadá na 15. květen. K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů, neboť rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velmi důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Právě v současné době, kdy klasická rodina je bohužel na ústupu, bychom si její úlohu ve společnosti měli tím více připomínat.

Není proto náhodou, že se k tomuto významnému dnu pořádají různé kulturně společenské akce. Nejinak tomu bude i v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi kde se tento pátek 19. května na Mariánském náměstí uskuteční koncert Ústřední hudby Armády ČR.

Bude to tak důstojná oslava této instituce, která ačkoli to není dnes samozřejmostí, je základem lidské společnosti.

mar

brandýs-koncert na náměstí