Univerzita třetího věku pokračuje distanční výukou

Nejenom žáci základních škol, studenti či vysokoškoláci usedají u svých počítačů aby alespoň tímto způsobem načerpali vědomosti, ale i třeba jejich prarodiče toužící po nabytí nových poznatků. A to díky Univerzitě třetího věku.

Její letní semestr se rozjel i ve Štětí kdy zdejší Městská knihovna, Zdravé město Štětí a MA21 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou otevřely distančně výuku pro seniory. Studenti si vybrali ke studii dvě témata – „Lesnictví“ a „Mistři evropského barokního malířství 17. století“. Dohromady se na obě témata přihlásilo celkem čtyřicet studentů, kteří se zapsali v místní knihovně samozřejmě za přísných hygienických opatřeních. Semestr je rozdělen na šest přednášek zakončených dílčím testem a nakonec testem závěrečným.Kurz „Mistři evropského barokního malířství 17. století“ je věnován životu a dílu šesti nejvýznamnějších osobností evropské malířské scény 17.století, kteří se nesmazatelně vryli do světových dějin umění. Kurz „Lesnictví“ obnáší vše od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

Pokud se situace bude vyvíjet optimisticky mohli by se studenti i vrátit k prezenční formě studia, a samozřejmě nebudou ošizeni o slavnostní promoci. Ta by mohla proběhnout ke konci letošního roku, nebo na začátku toho příštího.

A právě v současné složité situaci kdy tato součást naší populace je víceméně odsouzena k určitě společenské izolaci tato aktivita je příležitostí k tomu aby se její příslušníci mohli dále rozvíjet a nabývat nové poznatky. Což samozřejmě vede i k psychickému překonávání oněch omezení a svým způsobem přispěje i ke zdraví.

mar