Mělník si připomene oběti holocaustu

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve Varšavském ghettu v roce 1943 (14. Nisan/19. dubna 1943).

Varšavské ghetto bylo založeno německými okupačními orgány 2.října 1940. Zdí ohraničená část města měla rozlohu 3 km čtverečních. V roce 1941 zde žilo na 460 tisíc lidí. Podmínky byly hrozné. V bytech se tísnilo i několik desítek lidí. Statisticky na jeden pokoj připadalo 8-10 obyvatel. V období od listopadu 1940 do července 1942 hlady a nemocemi zemřelo asi 100 tisíc obyvatel ghetta. Trestem za opuštění ghetta byla smrt, stejně za jakoukoli pomoc Židům.

Likvidace Varšavského ghetta začala 22. července 1942. Za dva měsíce bylo deportováno do tábora v Treblince a tam zavražděno v plynových komorách asi 300 000 Židů. V ghettu zůstalo jen asi 60-70 000 lidí a jeho rozloha byla zmenšena. V ghettu vznikly židovské podzemní organizace a jejich členové se rozhodli zemřít v boji. Začaly přípravy na ozbrojené povstání. Byla založena Židovská bojová organizace (ZOB), kterou vedl Mordechai Anielewicz. První ozbrojené střety začaly v lednu 1943, když německá vojska vstoupila do ghetta. Židé, přesvědčení že je konec, se postavili na odpor. Překvapení Němci se stáhli z ghetta po několika dnech bojů. Po těchto událostech se přípravy na povstání zrychlily. Židé hromadili zbraně a zásoby a stavěli bunkry. ZOB získal podporu od polského podzemí.

Povstání vypuklo 19.dubna 1943 kdy německá armáda obklíčila v noci ghetto. Němci největší zločiny proti Židům vždy plánovali na židovské svátky. Tak se stalo i tentokrát – 19. dubna, byl svátek Pesach. Vycvičeni a silně vyzbrojeni němečtí vojáci narazili na odpor asi patnácti stovek židovských bojovníků. Boje trvaly téměř měsíc. Němci zapalovali dům po domu a odsuzovali jejich obyvatele k smrti v plamenech. Mnozí páchali sebevraždu skokem z oken hořících budov na dlažbu. Symbolickým koncem povstání ve Varšavském ghettu bylo vyhození do povětří Velké synagogy 16.května 1943. Celkem bylo zabito asi 7 000 Židů, většina z nich zaživa upálena. Německé ztráty nejsou známy, pravděpodobně několik set vojáků. Němci chytili a deportovali do koncentračních táborů kolem 50 – 60 000 Židů. Bývalé ghetto byl vypáleno a ruiny srovnány se zemí.

A jelikož den počátku povstání předchází svátku pessach, byl pro Jom ha-šoa ve ha-gvura stanoven den 27. nisanu, který je ve Státě Izrael státním svátkem. V České republice se stal významným dnem pro židovskou komunitu hlavně po roce 1989, kdy se u nás začal tento den připomínat nejprve uvnitř židovské komunity prostřednictvím pietních akcí v pražské Pinkasově synagoze a rovněž v Terezíně, kde bylo rovněž zřízeno židovské ghetto které se stalo přestupní stanicí do vyhlazovacích táborů. Tyto uzavřené pietní akce probíhají i v současnosti. V roce 2006 z iniciativy České unie židovské mládeže se tento den začal připomínat i ve veřejném prostoru. Každý se tak může připojit se ke čtení jmen lidí, kteří se stali oběťmi rasového pronásledování v období druhé světové války. K akci, které se původně konala pouze v Praze, se postupně začala připojovat další města. Avšak stejně jako loni bude vzhledem k současné situaci opět probíhat on-line.

Město Mělník se i letos připojí k 16. ročníku vzpomínkové akce Jom ha-šoa, nebo-li Veřejné čtení jmen obětí holocaustu, která proběhne ve čtvrtek 8. dubna od 14 do 17 hodin samozřejmě také on-line. A rovněž Regionální muzeum v Mělníku se připojí nejen ke čtení, ale také krátkou videoprezentací, jenž představí obraz Synagoga na Mělníku od Vasila Koroleva, kterou bude slovem provázet historik Mgr. Lukáš Snopek.

A tak je zde možnost se připojit k dalším účastníkům této akce, která proběhne po celé České republice i ve Státě Izrael. Zájemci se tak mohou zaregistrovat do 21. března k on-line čtení jmen na www.terezinstudies.cz.

Je třeba si připomínat ony tragické historické události, neboť bohužel lidská paměť bývá často krátká a tak hrozí nebezpečí, že se mohou opakovat.

mar