TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V prvních lednových dnech proběhne 21. ročník celostátní akce „Tříkrálová sbírka“. Skupinky koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi celé České republiky. Naši koledníci se v Neratovicích zúčastní sbírky ve dnech od 5. 1. do 7. 1. 2021.

Charita tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček.

Charita Neratovice