Tříkrálová sbírka pomáhá v nouzi

Je mezi námi řada těch, kterým osud nebyl nakloněn a někdy se jim nedostává i to nejnutnější. A proto se pořádají různé charitativní akce a dobročinné sbírky. Tu Tříkrálovou pořádá každoročně Charita Česká republika. Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 zde koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Tyto skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Také v našem regionu proběhne řada těchto akcí z nichž některé zde vybíráme.

NERATOVICE

Každá koruna pomáhá

Jako každoročně v prvních lednových dnech proběhne již 19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků budou opět procházet městy, městysi a obcemi celé republice. Ve zdejším městě se koledníci zúčastní sbírky ve dnech od 3. ledna do 11. ledna 2019. Farní charita Neratovice tímto předem děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček.

ROUDNICE NAD LABEM

Začalo to na Řípu

Letošní sbírka odstartovala 1. ledna 2019 výstupem tří králů na horu Říp a účastí na novoroční bohoslužbě. Skupinky koledníků následně vychází do „terénu“ ve čtvrtek 3. ledna a koledovat se bude do neděle 6. ledna. A to nejenom v Roudnici nad Labem, ale také Budyni nad Ohří a okolních obcích Podřipského vikariátu. Výtěžek sbírky plánuje Farní charita Roudnice nad Labem použít na pokračování úprav azylového domu pro matky s dětmi, zajištění chodu charitního šatníku a pomoc rodinám postiženým nenadálými živelnými událostmi.

NELAHOZEVES

Tříkrálové odpoledne u stromečku

V neděli 6. ledna od 15 hodin se park pod zdejším zámkem promění v živý betlém. Uskuteční se zde totiž setkání, jenž oficiálně zakončí vánoční čas. A tak místní ochotnický spolek uvede onu známou scénu klanění se Tří králů před jesličkami. K větší originalitě přispějí živá zvířata včetně velblouda. Atmosféru jistě podbarví i koledy a samozřejmě nebude chybět něco pro

zahřátí. Kromě skvěle prožitého odpoledne mohou návštěvníci i přispět na dobrou věc, neboť akce je součástí Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Tříkrálové setkání

Obecní úřad pořádá pro své občany první setkání v novém roce. V restauraci Na Knížecí tak proběhne v sobotu 5. ledna od 14 hodin „Tříkrálové odpoledne. Nejprve členové souboru Nové divadlo Mělník uvede Tříkrálové pásmo a posléze zazní gospely a spirituály v podání Dua T´N´T. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček je dvojice zpěváků, která spolu již patnáct let vytváří odvážnou hudební směs. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock’n’rollu, country či bluegrassu. A právě v tomto období se především zaměřuje na duchovní hudbu což jistě přispěje k příjemné atmosféře ukončení vánočních svátků.

KOZOMÍN

„My tři králové, jdeme k vám…“

I zde se v neděli 6. ledna se vydají tři králové na cestu kolem Kozomína, aby navštívili ty, kdo budou chtít přispět do Tříkrálové sbírky. Zazpívají svou koledu a připojí na dveře boží požehnání. Aby koledníci věděli, u kterých dveří mohou zazvonit, tak byli občané již předem o této akci informováni příslušným letákem. Díky tomu tak jistě dají nějakým způsobem vědět zda jsou koledníci vítáni.

mar