Středočeský kraj uspokojí žadatele o kotlíkovou dotaci, které předběhl kurýr

Rada Středočeského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. srpna svým usnesením vyjadřuje vůli uspokojit morální nárok žadatelů o kotlíkové dotace, kteří podali žádost osobním doručením a mohli být uspokojeni, a to do výše finančních prostředků vyplacených uspokojeným žadatelům, kteří žádost o kotlíkovou dotaci podali prostřednictvím poštovních služeb a jsou evidováni s časem přijetí 8:00 hodin. Stalo se tak z iniciativy hejtmanky kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011). Návrh Rady bude ke schválení předložen Zastupitelstvu kraje.

„Navrhla jsem Radě řešení, které považuji z morálního hlediska za jediné možné. Požádala jsem kolegy radní, aby můj návrh podpořili a uspokojili jsme žadatele, kteří byli pod čarou díky tomu, že bylo přijato 187 žádostí prostřednictvím poštovních služeb v osm hodin ráno. Rada můj návrh navýšení kotlíkových dotací o částku odhadem 25 milionů korun schválila a to tak, aby mohli být uspokojeni ti, kteří by měli nárok na dotaci, pokud by je kurýr nepředběhl.

Zdůrazňuji, že z morálního hlediska jsme přesvědčeni o tom, že všichni lidé, kteří stáli venku, mrzli a splnili podmínky na přidělení žádosti, by měli dotaci získat,“ prohlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Dodala, že nepřepokládá, že by někdo ze zastupitelů proti tomuto rozhodnutí Rady zvedl ruku.

Hejtmanka také upřesnila, že kraj prošetřoval kauzu druhého kola I. Výzvy Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018“ spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí a zadal personálně procesní audit, jehož výsledky má k dispozici. „Ty jednoznačně vyvrátily, že by došlo k porušení pravidel vyplácení kotlíkových dotací. Nicméně zjistil, a my jsme to zjistili i sami, že administrace nebyla organizačně dobře zvládnutá,“ řekla. Nařčení z možné korupce hejtmanka důrazně odmítla. Problém podle ní spočíval především v tom, že bylo víc míst, kde šlo žádosti podat. Na základě těchto zjištění krajský úřad vyvodí personální důsledky a posílí do budoucna tým, jenž má dotační řízení kotlíkových dotací na starosti.

Během svého jednání Rada také odsouhlasila poskytnutí finanční dotace pro část konečných příjemců, kteří splnili podmínky ve druhém kole 1. výzvy. „Celkový objem finanční podpory, který byl dnes Radou kraje rozdělen mezi 389 úspěšných žadatelů, představuje celkem 47,41 milionu korun. V tuto chvíli jde o první, rozsahem větší část přidělených dotací, u nichž byla provedena pečlivá kontrola žádostí po věcné i formální stránce. Do vyčerpání celkové alokace ve výši 51,78 milionu korun pak zbývá ještě k rozdělení 4,37 milionu korun, s čímž počítáme v následujících dnech, po překontrolování žádostí dalších registrovaných žadatelů,“ konstatovala hejtmanka. O druhé části poskytnutých dotací v rámci druhého kola 1. Výzvy bude rozhodovat nejbližší zasedání krajské Rady, tedy již v polovině srpna.

Náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011) následně upřesnil, že zájemci o výměnu svých starých kotlů za nové budou mít šanci podat svoji žádost o dotaci v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“, který bude vyhlášen na konci srpna. V něm je alokováno celkem 502,233 milionu korun na realizaci dílčích projektů fyzických osob. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 10. 2017 od 8 hodin do 29. 6. 2018 do 14 hodin.

„Žádosti budou podávány elektronicky a následně budou doručovány v listinné formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Středočeského kraje,“ závěrem informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že Středočeský kraj pořídil pro tento účel nový software společnosti Software602, který již úspěšně funguje v dalších sedmi krajích. Šanci pro získání dotace mají tentokrát ne stovky, ale několik tisíc žadatelů o dotaci.