Středočeský kraj připravuje stavbu 26 obchvatů měst a obcí

„Středočeský kraj výrazně zrychlil přípravu staveb obchvatů a přeložek kolem měst a obcí v regionu v hodnotě několika miliard korun. Investorsky je nyní připravováno prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, která úzce spolupracuje s místními samosprávami, celkem 26 obchvatů a přeložek. Chtěli bychom jejich přípravu urychlit tak, abychom co nejvíce z nich zahájili v letošním nebo příštím roce,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Hejtmanka zdůraznila, že jsou městské obchvaty a okruhy důležité hned z několika pohledů. „Řidičům poskytnou lepší komfort, ušetří čas, usnadní návaznost na dálniční tahy. Jejich hlavní přínos je ale pro obyvatele obcí, v nichž se především zlepší životní prostředí a zvýší bezpečnost na silnicích,“ vypočítává Jaroslava Pokorná Jermanová hlavní přínosy obchvatů.

V loňském roce, jak hejtmanka připomněla, byly dokončeny dva obchvaty. Konkrétně přeložka II/605 Chrášťany a obchvat Plaňan. Obě tyto dopravní stavby kraj realizoval s finanční spoluúčastí evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Práce byly nakonec v obou případech dokončeny v plánovaném termínu, a to i přesto, že bylo u stavby obchvatu u Plaňan objeveno největší archeologické naleziště ve středních Čechách a bylo tak zapotřebí zkoordinovat archeologické práce spolu se stavebními pracemi. U přeložky poblíž Chrášťan nyní kraj připravuje stavbu II. etapy, která bude zadána do projekční přípravy na základě rozhodnutí Rady kraje ze dne 7. ledna 2019.

V tuto chvíli procházejí projekční přípravou následující obchvaty a přeložky:

1. II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat

2. II/229 Rakovník, obchvat, část B1 a II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)

3. II/272 Starý Vestec, přeložka

4. Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

5. II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

6. II/101 Jesenice obchvat, II. etapa

7. II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, část obchvat Zápy

8. II/331 Stará Boleslav, obchvat

9. II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

10. II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

11. III/0031 Dolní Břežany – obchvat

12. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad Vltavou

13. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa – obchvat Kralup nad Vltavou.

14. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice

15. II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

16. II/112_BENEŠOV – SV obchvat

17. III/0164 Řepov, obchvat

18. Čelákovice, obchvat

19. II/240 Černuc, obchvat

20. Memorandum o spolupráci při přípravě Jižního obchvatu města Beroun a Králův Dvůr

21. II/611 Nehvizdy, obchvat

22. II/229 Lišany – obchvat

23. II//121 Heřmaničky – obchvat

24. II/108 Kostelec nad Černými lesy, obchvat

25. II/240 Velvary, obchvat

26. II/111 Divišov – obchvat

„Většina projekčních a přípravných prací u všech uvedených dopravních staveb probíhá a musí probíhat v úzké spolupráci s městy a obcemi. Jejich zástupci jsou nejvíce znalí místních poměrů i potřeb obyvatel a významnou měrou přispívají nejen při řešení inženýrské činnosti, ale i při majetkoprávním vypořádávání připravované stavby. Tato spolupráce a vstřícný postoj k uvažovaným dopravním stavbám, které zlepší dopravní dostupnost a zároveň i životní prostředí v jednotlivých oblastech kraje, jsou pro nás velmi cenné,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

V této souvislosti také připomněla, že stavba nového obchvatu či přeložky je náročnější než rekonstrukce silnice, protože začíná takzvaně na zelené louce. Koridor stavby musí být zanesen v územním plánu obce a někdy také v Zásadách územního rozvoje SK. V první fázi se zpracuje technická studie vedení trasy, následně i v některých zákonem daných případech hodnocení vlivu stavby na životní prostředí tzv. EIA. Poté následují projekční stupně dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby, současně s výkonem inženýrské činnosti k zajištění potřebných povolení a smluv.

Závěrem hejtmanka naznačila, že příprava 26 obchvatů a přeložek však není konečným číslem. „Probíhají už také jednání o dalších obdobných dopravních stavbách. Jde například o obchvat Jinočan, Drahelčic, Peček a Jirn. I u těchto staveb probíhá úzká spolupráce s dotčenými obcemi,“ dodala hejtmanka.