„Smrt nesem ze vsi, nové líto do vsi…“

Regionální muzeum v Mělníku ve spolupráci s RC Kašpárek a Folklorním souborem Jarošáček připravují na Smrtnou neděli 2. dubna tradiční vynášení symbolu zimy, Morany. V 15 hodin se sejdou přátelé starých tradic v atriu muzea, kde společně ustrojí Moranu a za zpěvu ji vynesou z města k řece. Průvod doplní vyprávění muzejnic a vystoupení dětí z Jarošáčku. Od Labe pak přinesou zpět lítečko. To bývá druhou částí tohoto tradičního rituálu. „Líto“ je symbolem jara – zrodu nového života. Je obvykle představováno ozdobeným vrškem stromečku nebo větvemi, lokálně je do něho vkládána panenka, někde Líto představuje ozdobená dívka. A tak kromě dobré nálady ať si každý s sebou vezme vyfouknuté vejce a šnečí ulitku s dírkou. Účastníky průvodu čeká sladké překvapení od Kašpárka a pásmo oblíbených jarních her z muzejní nůše.

mar