Seznamování po zdravotnicku

Adaptační kurz 1. ročníku SSZŠ Mělník, o.p.s., který se konal ve dnech 5. – 7. 9. v táboře ve Lhotce u Mělníka, poskytl příležitost k seznamování i poznávání.

S kým a čím se mohli adepti seznámit? Pestrý program umožnil poznat své nové spolužáky ze třídy i některé praktikanty ze 3.A a nové učitele. Seznámil mladistvé s jejich právní odpovědností, s právy a povinnostmi studentů střední školy i požadavky zvoleného oboru a budoucí profese. Prověřil schopnosti jednotlivců i týmů, aby studenti zjistili, že ve zdravotnictví to bez spolupráce nikdy nepůjde! Letošní kurz neodbyl ani fyzickou přípravu, neboť žádné ráno se neobešlo bez „rozcvičky“. Tančilo se ostře a pěší výlet do skalního obydlí ve Lhotce jen potvrdil seznamování s místy, co neodmyslitelně patří ke koloritu Mělnicka. A nakonec seznámení s tragickými důsledky drogových závislostí jen podpořilo poznání toho nejdůležitějšího: postojů k druhým, k okolnímu světu, k perspektivě své budoucnosti, k sobě!

Měli jsme se krásně, zmokli jen na zpáteční cestě, ale už jsme tu. Připraveni uspět ve studiu i práci a vybojovat si svoji budoucnost.

Tým „spojených sil“ SSZŠ Mělník, o.p.s.