Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice

logo město Mělník

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.
Ke dni 6. prosince 2021
  • V Rokli se bude pokládat potrubí PP DN300
  • Práce budou nyní pokračovat ve Střemské ulici i v Českolipské.
  • Začalo se pracovat na reliningu vodovodního přivaděče. Vzhledem ke křížení hlavního přivaděče vody a hlavního přivaděče kanalizace, ke kterému mělo dojít, byla dohodnuta změna trasy kanalizace.
 
  • Hotové úseky:
  • Rumburská položeno 225 m
  • Českolipská položeno 440 m
  • Českolipská – odbočka Rozhled položeno 8 m
  • V Rokli celkem položeno 572 m
  • Vehlovská položeno 165 m + přípojky
  • Celkem je položeno 1410 m kanalizace ve Vehlovicích

Zdroj: Město Mělník