Jak se pokračuje na akci Kanalizace – Vehlovice

V této nové rubrice budeme pravidelně upřesňovat průběh prací s výhledem na dva týdny dopředu. Přesný harmonogram na celou stavbu není možné upřesnit na konkrétní dny, proto budeme každých 14 dní informovat díky pravidelnému newsletteru.

Ke dni 23. listopadu 2021

  • Vzhledem ke křížení hlavního přivaděče kanalizace s hlavním dálkovodem vody do Dolních Beřkovic v komunikaci v ulici Českolipské, byla dohodnuta změna trasy kanalizace a křížení tras bude provedeno mimo komunikaci. Práce na křížení tras budou zahájeny od 29. 11. Tato úprava nebude mít vliv na průběžně plánované plnění díla na této kanalizační stoce.
  • Nyní jsou hotové kanalizační přípojky v ulici Rumburská. Trasa kanalizace v ulici Českolipská je hotová od šachty číslo 9 po šachtu číslo 17 v celkové délce stoky 359 m. Současně se připravuje se podrobná projektová dokumentace k protlaku pod železniční trať.
  • Pokračuje se na kanalizaci v ulici V Rokli dále ke Střemské ulici. Nyní je dokončeno 601 metrů.
  • Bylo provedeno odbočení z Vehlovské ulice do Střemské a dál budeme pokračovat Střemskou ulicí. Délka kanalizace ve Střemské bude celkem 145 metrů.
  • Všechny finální povrchy se budou dělat až po skončení celé výstavby kanalizace, zhruba ve druhé polovině příštího roku.
  • V ulici Střemská se bude budování kanalizace týkat nemovitostí číslo popisné 3125, 3139, 2767 a 3053. K nemovitostem se budou vysazovat odbočky pro domovní přípojky. Ty se budou budovat později.
  • Ve Střemské ulici se souběžně pokládá i vodovod.
  • Jakmile dokončí práce ve Střemské bude se pokračovat zpátky ve Vehlovské, a to opět v koordinaci s pracemi na vodovodu.
  • V ulicích, kde se pokládá kanalizace samostatně, firma pokračuje rychlostí cca 12 běžných metrů za den. V místech, kde se pokládá i vodovod je tempo pochopitelně pomalejší.
Zdroj: Město Mělník