Řídím, piju nealko pivo!

I v letošním roce probíhá preventivní projekt, kterého se účastní dopravní policisté.

Policejní prezídium ČR připravilo ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven, preventivní projekt „Řídím, piju nealko pivo“, do kterého se již po několikáté zapojili i dopravní policisté z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD.

Podstatou tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení rizika dopravních nehod, které zapříčiní řidiči svou bezohlednou jízdou pod vlivem alkoholu. Snahou této probíhající akce je vštípit do podvědomí osob, převážně řidičů, že nealkoholické pivo je jedna z možností zodpovědného pití a následného řízení.

Dopravně bezpečnostní akce, která proběhla ve středu 16. srpna v dopoledních hodinách ve Staré Boleslavi, na silnici II/610, se zúčastnila nejen hlídka dopravních policistů, policistka z oddělení tisku a prevence, ale i zástupkyně pivovaru, která rozdávala nealkoholické pivo společně s jednorázovým alkohol-testerem. Tyto předměty dostali řidiči, jejichž dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu prokázala negativní výsledek.

Ačkoliv se jednalo o převážně preventivní akci, policisté během čtyř hodin zkontrolovali více než dvacet řidičů. Za spáchané přestupky spočívající v nepředložení potřebných dokladů, jízda bez užití bezpečnostního pásu, nedostatečné upevnění nákladu a podobně, policisté uložili pět blokových pokut. Během této akce se u žádného z řidičů neprokázala přítomnost alkoholu či jiné návykové látky. I přes uložené blokové pokuty řidiči a jejich spolujezdci hodnotili tento projekt pozitivně. Dárky od zástupkyně pivovaru pro ně byly příjemným překvapením.

nprap. Mgr. Eva Hašlová