Rada kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2018

Rada Středočeského kraje projednala v pondělí 20. října 2017 návrh rozpočtu na rok 2018. Díky větším daňovým příjmům vedení kraje plánuje vložit více finanční prostředků především do zlepšení dopravní obslužnosti v kraji. Zastupitelé by o návrhu radních měli rozhodnout 5. prosince.

Předpokládaný návrh rozpočtu pro příští rok vychází z plnění rozpočtu roku 2017, kdy je očekáváno plnění na příjmové straně ve výši 100 % a na výdajové ve výši 80 % upraveného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven ve výši příjmů 23 348 201,80 tis. korun a ve výši výdajů 23 118 714,80 tis. korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatku hospodaření z roku 2017 ve výši 10 000 tis. korun a snížen o splátky přijatého úvěru ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová strana rozpočtu vyrovnaná a činí 23 358 201,80 tis. korun.

„Vzhledem k dobrému výběru daní v loňském roce, daňové predikci Ministerstva financí a předpokládanému vývoji ekonomické situace, se nám podařilo daňové příjmy pro rok 2018 navýšit o 4,7 %, tj. o 400 milionů korun oproti schválenému rozpočtu roku 2017,“ řekl náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).

Proto také chce vedení kraje pro příští rok v rámci rozpočtu významně posílit finančních prostředků, které půjdou do dopravní obslužnosti a do příspěvkových organizací kraje, kde letos došlo ke zvýšení mezd na základě přijatých nařízení vlády – například v kulturních zařízeních a zařízeních poskytujících sociální služby.

Rozpočet v kapitole doprava činí v návrhu celkem 4,069 mld. korun a oproti roku 2017, kdy byla jeho výše 3,76 mld. korun, byl posílen o 300 milionů korun. Největší část prostředků půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje, a to celkem 2,422 mld. korun, tj. o 265 milionů korun více než loni. Na provoz Krajské správy a údržby silnic je určeno, obdobně jako letos,

1,544 mld. korun. Z toho 1,266 mld. je v návrhu rozpočtu přiděleno jako příspěvek kraje na běžné opravy a udržování silnic. A na bezpečnost silničního provozu je určeno 15,3 mil korun.

„Granty, které využívají města a obce nebo sportovní oddíly, navrhneme zastupitelům schválit ve stejné výši, jako tomu bylo letos, tedy 410 milionů korun. Oproti letošnímu roku ale budou přepracována hodnotící kritéria. Chceme, aby jejich schvalování bylo spravedlivé, a proto hodláme odstranit či alespoň minimalizovat subjektivní hodnocení žádostí,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Zdůraznila také, že pokud by zbyly peníze v rezervě, ráda by přesvědčila zastupitele o případném navýšení finančních prostředků pro Středočeský Fond kultury a památkové péče. Ten má nyní v návrhu rozpočtu 20 milionů korun. „V roce 2017 byly v rámci tohoto fondu podány žádosti o grant ve výši téměř 50 milionů korun, takže se nedostalo na projekty za zhruba 30 milionů korun,“ zdůvodnila svoji snahu o prosazení navýšení peněz u tohoto fondu hejtmanka.

V oblasti školství jde největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem to činí 629,4 milionu korun. „Do školství přidáváme skokově dalších 25 milionů korun na krytí provozních nákladů středních škol. Jedná se o trvalé navýšení, se kterým mohou ředitelé počítat i v dalších letech. Kvalita školství je naši prioritou. Za poslední dva roky bylo na krytí provozu škol přidáno 100 milionů korun. Opět také posilujeme i kapitolu zdravotnictví, pro rok 2018 činí celkem 822,1 milionu korun. Na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje dáme o 15 milionů korun více. Celkem tak na své hospodaření dostane 467 milionů korun,“ prohlásil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí hodlá kraj využít pro příští rok 16,7 milionů korun, Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) by měla hospodařit s 24,6 milionu korun, Středočeské inovační centrum (SIC) s 20,7 milionu korun a v návrhu rozpočtu je počítáno i s podporou inovačních voucherů ve výši 5 milionů korun. Celkem je na kapitolu regionálního rozvoje určeno 88,1 milionu korun.

Kapitola životního prostředí a zemědělství představuje v návrhu rozpočtu celkem 52,1 milionu korun. Z toho připadá například na ekologickou výchovu a osvětu částka 16,2 milionu korun, 12 milionů půjde na chráněné části přírody a na monitoring ovzduší kraj poskytne 1 milion korun.

Zastupitelé se budou návrhem vedení kraje zabývat na svém zasedání 5. prosince 2017.