Předvánoční informace z města Mělník

Očkování proti COVID-19

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Očkování bude dobrovolné plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
V současné chvíli není žádná z vakcín proti COVID-19 v EU schválená. Vakcíny tohoto typu se dle legislativy povinně registrují centralizovaně, tedy takovou registraci uděluje Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). EMA již obdržela žádost o registraci pro dvě vakcíny, a to od společnosti Pfizer a Moderna. Stanovisko k vakcíně Pfizer by mohlo být vydáno ještě do konce roku. Aktuální informace jsou zveřejňovány na serveru koronavirus.mzcr.cz
Návštěvy a vycházky v Centru seniorů
Od 16. prosince mohou uživatelé CSM na vycházku mimo areál zařízení při splnění jasně daných podmínek. Uživatel musí užít respirátor FFP2 nebo KN95 a pokud bude vycházka delší než 6 hodin, bude uživatel po návratu umístěn do oddělených prostor, pokud nežije v samostatném pokoji.
Návštěvy uživatelů
I nadále platí usnesení vlády České republiky č. 1265 ze dne 30. 11. 2020 o návštěvách v sociálních zařízeních. Výjimku lze připustit, pokud je klient domova omezen ve svéprávnosti, je se zdravotním postižením, vykazuje známky špatného psychického stavu, je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud se navštěvující osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí a jsou uveřejněné níže. Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad a nebo prokáže, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19.
Návštěvní doba není v době vánočních svátků omezena, ale doporučujeme dodržovat zvyklosti obyvatel CSM. Testování návštěv antigenními testy (odběry i nadále probíhají v návštěvní buňce u vstupu do areálu CSM).
Termíny provádění antigenních testů vždy od 8.00 do 9.00: 23. 12., 25. 12., 
28. 12., 30. 12.
Podrobnosti najdete na ssmm.cz
Jaké jsou kompenzace pro podnikatele?
Návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES znamená mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje.
Vláda řešila také kompenzace pro dalším zpřísněním nejvíce postižené segmenty ekonomiky. Odsouhlasila prodloužení programu Covid–Ubytování, podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb mohou požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků Pokračovat bude i dotační program Covid–Nájemné, kdy mohou podnikatelé požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Nový bude dotační program Covid–Gastro. Ten bude určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun. Ministři rozhodli rovněž o prominutí DPH u dalšího vybraného zboží. Všechny podrobnosti najdete na covid.gov.cz/situace/kompenzace
Kde najdete seznam odběrových míst?
Seznam odběrových míst, přehled kapacit, vytížení a provedení rezervací odběrů PCR testů a zároveň přehled kapacit, vytížení a provedení rezervace odběrů antigenních testů najdete na stránkách koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.
Zdroj: Město Mělník