Středočeský kraj vyhlásil soutěž pro školy v oblasti bezpečného internetu

Cílem projektu „Kraje pro bezpečný internet“ je prevence kybernetické kriminality, minimalizace rizik spojených s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšení celkového povědomí o online bezpečnosti.

Jedním ze způsobů, jak toho docílit je i soutěž pro školy, kterou kraj ve čtvrtek 17. srpna vyhlásil.

Soutěž je realizována v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, do kterého je Středočeský kraj zapojen od jeho vzniku. Projekt probíhá pod záštitou Asociace krajů ČR a do jeho čtvrtého ročníku je stále zapojeno všech čtrnáct krajů ČR. Středočeští školáci si však, na rozdíl od školáků v jiných krajích, zasoutěží hned dvakrát. Jednou v rámci celorepublikového projektu individuálně, jednou pak za celou svou školu.

„Krajskou soutěž pro školy jsme vyhlásili nad rámec společných celorepublikových soutěží. Vyhlásili jsme ji pro základní a střední školy, které jsou odstupňovány podle velikosti škol do 4 kategorií a z krajského rozpočtu jsme na ni uvolnili 60 tisíc korun,“ vysvětluje Vít Rakušan (STAN), statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu. Jak dále upřesnil, každá škola, která v této soutěži zvítězí, dostane 15 tisíc korun. Finanční dar kraje bude určený na pořízení vybavení souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu.

Kromě této „speciální“ soutěže však čeká na žáky a studenty v rámci celostátního projektu „Kraje pro bezpečný internet“ i individuální znalostní kvíz.

„Nově je pro ně připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS,“ upřesňuje náměstek Vít Rakušan s tím, že v loňském roce se do podobného soutěžního kvízu zapojilo téměř 30 tisíc žáků a studentů.

„Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií,“ prozradil V. Rakušan.

Lekce a soutěžní kvíz, včetně pravidel soutěže, jsou zveřejněny na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz a soutěž středočeských škol poběží do konce října 2017. Poté bude následovat losování vítězů a krajská finále soutěžního kvízu PLUS.