Praha ukončí nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro malé billboardy

Kverulant se před lety významně zasadil o odstranění  billboardů od dálnic a silnic I. třídy. Jeho dalším cílem je odstranění billboardového smogu z Prahy. Dnes v tomto boji zaznamenal významný úspěch. Rada hlavního města Praha schválila výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2. Výpověď se bude týkat 38 smluv.  Kverulant to považuje za výsledek své kampaně Odstraňme z Prahy billboardová smog, ale spokojen zdaleka není. Praha dál pronajímá pozemky pro velké billboardy a dokonce uzavírá nové. Kverulant bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy čistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem.

Letos v březnu, když byla pozornost veřejnosti zahlcena koronavirem, Praha v tichosti uzavřela nemravnou smlouva o pronájmu pozemku pro obří billboard. Pozemek se nachází na Pankráci v těsné souvislosti magistrály.  Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že účelem pronájmu je umístění 1 ks dvoustranného reklamního zařízeni o velikosti 2 x 3,6 x 9,6m, tj. 69,12 pro reklamní plochy. Magistrát má za pronájem dostat necelých 160 tisíc korun ročně.  Přitom roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 tisíc korun.

Přes dílčí úspěchy je třeba pokračovat, aby se naše krásné hlavní město změnilo kultivovanou metropoli  kulturního národa. Pokud nás v tom můžete podpořit i symbolickým pravidelným darem, budeme vám vděční.

Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org