Práce na demolici pivovarské spilky pokračují

V těchto dnech probíhá v centru města plánovaná akce „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou“. Práce byly zahájeny dne 4. 4. 2017 a dokončeny budou nejpozději do 16. 6. 2017. „Předmětem veřejné zakázky je kompletní demolice objektu pivovarské spilky s ležáckými sklepy č.p. 4 a její přístavby skladu s prodejnou, a to včetně venkovního skladu se zděným oplocením (areál bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou). Tím následně vznikne nová ulice, prozatím jí říkáme Pivovarská, jejíž trasa bude pokračovat a navazovat na ul. Palackého až k Žižkově ulici. Zde vzniknou také nová parkovací místa pro vozidla. Po prostoru hotelu Praha se rozšíří i náměstí, jehož finální podoba by měla být dokončena v letech 2018/2019,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

Aleš Levý, tiskový mluvčí