Mgr. Jana Poláková: Obec Byšice dobře hospodaří

V minulém čísle Mělnicka byl zveřejněn článek, který může vyvolat v občanech obavy ohledně hospodaření obce Byšice a který poškozuje dobré jméno naší obce.

Považuji proto za nutné tyto obavy rozptýlit.

Obec Byšice posledních osm let velmi intenzivně investuje do veřejné infrastruktury a budov ve vlastnictví obce. Byla vybudována splašková kanalizace, opravena škola, školka, pošta, obecní úřad. Bylo rekonstruováno několik místních komunikací, parků, hřišť, vystavěny chodníky a přechody pro chodce.

Navzdory velkým investicím obec hospodaří s přebytky, mimo jiné i proto, že se nám daří udržovat nutné provozní výdaje na nízké úrovni stejně jako s ohledem na skutečnost, že splňujeme přísné dotační podmínky Evropské Unie a České republiky, daří se nám pak také větší část stavební a projektové činnosti v obci pokrýt z grantů a dotací Evropské Unie, potažmo České republiky.

V roce 2015 byl přebytek hospodaření 6 milionů Kč, v roce 2016 více než 4 miliony Kč, v roce 2017 4 miliony Kč. Vyrovnaný rozpočet bude pravděpodobně i za rok 2018, kdy se nám podařilo dokončit dlouho připravovaný projekt chodníků a přechodů pro chodce na silnici 1. třídy 1/16. Na tento projekt byla čerpána dotace z fondu IROP (Integrovaný Regionální Operační Program), která nám již byla v plné výši proplacena.

Auditní zprávy má naše obec opakovaně bez nálezu, tedy bez jakéhokoliv pochybení, ať procesního, tak finančního, to vše při dodržování transparentnosti hospodaření.

Věřím, že i nadále bude obec Byšice pokračovat v nastaveném trendu hospodaření a zodpovědné péči o majetek obce, ať již výsledek plánovaných voleb bude jakýkoliv, protože nám všem jde a vždy by mělo primárně jít o blaho naší obce.

V souvislosti s blížícími se volbami se v médiích již tradičně objevují nepravdivé či zavádějící informace, konec konců kritika je vždy jednodušší, než pochvala a v rámci předvolební kampaně pochopitelně nelze chválit činnost svého politického konkurenta. Závěrem bych se jen ve stručnosti ráda vyjádřila přímo k onomu zavádějícímu článku. Obec Byšice již uhradila veškeré své závazky stanovené pravomocným rozhodnutím soudu, v tuto chvíli proto není žádný důvod pro to, aby vůči obci bylo vedeno jakékoliv exekuční řízení. Z Centrální evidence exekucí, což je veřejný registr, taktéž nevyplývá, že by vůči obci bylo vedeno jakékoliv exekuční řízení. Předmětný spor spojený se zrušením části Územního plánu obce v tuto chvíli není ukončen, celý spor je u Nejvyššího správního soudu České republiky. Ani další zmiňovaný spor není dosud pravomocně rozhodnut, z čeho autor článku předjímá rozhodnutí nezávislé soudní instituce, je mi proto také záhadou. Pozastavuji se rovněž nad objektivitou autora článku, jelikož veškeré zmiňované soudní spory jsou iniciované jeho rodinným příslušníkem.

Občané obce Byšice mají samozřejmě právo požadovat po vedení obce jakékoliv informace, aby se mohli přesvědčit o pravdivosti uvedených tvrzení, a jako transparentně hospodařící obec jim je také poskytneme.

10.9.2018

Jana Poláková, starostka obce Byšice