Po teroristickém útoku policie nasadila do ulic o polovinu svých lidí více

Bezpečnostní situaci po teroristickém útoku v Berlíně se ve středu věnovalo mimořádné zasedání bezpečnostní rady Středočeského kraje. O konkrétním nebezpečí však policie nemá informace.

„Na základě informací o tomto teroristickém útoku a avizovaných opatřeních Policie České republiky jsem se rozhodla svolat jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje, abychom se seznámili s aktuální situací a již přijatými bezpečnostními opatřeními,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Jednání, jemuž předsedala, se zúčastnili představitelé všech složek integrovaného záchranného systému působících na území regionu.

„V tuto chvíli je v České republice vyhlášen I. stupeň ohrožení, to znamená zvýšená obezřetnost. O konkrétním nebezpečí však nemáme žádné informace,“ řekl na jednání ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera.

Policie podle něj přesto zvýšila počet policistů pro výkon služby o 50 procent. Od začátku adventu je také nasazeno více policistů zejména v místech, kde se shromažďuje více osob, tedy například na adventních trzích, kulturních akcích a v nákupních centrech.

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální webové stránky, na nichž uvádí základy ochrany a metodiku postupu pro organizátory společenských a kulturních akcí potenciálně ohrožených teroristickými útoky. Informovat je hodlá také individuálně na speciální telefonní lince 800 255 255.

red