Pojďme si to říct 7: Náměstek pro životní prostředí zatím nereaguje na otázky

V prosincovém vydání Středočecha jsem si přečetl další článek o odpadech.

Uvádí, se zde, že řešení dopravní sítě je nezbytné. S tím souhlasím a dodávám, že se dopravní síť měla řešit již dávno, a ne toto téma zneužívat při prosazování spalovny v Horních Počaplech.

Autor dále píše o intenzifikací průmyslové výroby v Horních Počaplech. Pokud má na mysli něco dalšího, nového, o čem dosud nevíme, než jen výstavbu spalovny, pak je to dost znepokojující.

Přeprava odpadu v uzavřených kontejnerech, kterou zde navrhuje, je asi oproti jiným řešením přijatelná, nicméně není, a doufám, že nebude ani v budoucnu na pořadu dne.

Důležité je připomenout, že Zásady územního rozvoje kraje jsou zatím pouze v návrhu a byly vzneseny připomínky právě kvůli výstavbě Spalovny.

Zcela logicky by bylo nutno rozdělit výstavbu komunikací na etapy, ale nesmí to být na úkor dvou logistických, těžce přetížených dopravních uzlů v Mělníku a v Liběchově.

Zatím vedení Středočeského kraje příliš nereaguje na otázky zveřejňované v Měsíčníku Mělnicko. Pouze Ing. Petera se ohradil proti nařčení ze své nekompetentnosti ve věci. Reagoval tak na výzvu Okresního předsednictva ČSSD, aby nechal vypracovat změnu plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby byl v souladu se stávajícími předpisy, a aby přestal škodit obyvatelům dotčené lokality, svým prosazování spalovny proti jejich vůli.

Pevně věřím, že si občané v nadcházejících krajských volbách zvolí takové zastupitele, kteří jejich hlasu naslouchat budou a budou hájit jejich zájmy.