P.U.N.K. píše na mělnickou radnici

studie-09

Nově vzniklý okrašlovací spolek kritizuje zamýšlenou dostavbu

 

Chátrající a nikdy nedostavěná budova zvaná Amerika v těsné blízkosti mělnického náměstí Karla IV. má být již v příštím roce zbourána.  Na vzniklé ploše má vzniknout park i parkovací stání a dokonce i hřiště. Současné vedení radnice chce úpravu tohoto prostoru stihnout do konce svého mandátu. Od 1. 1. 2017 jsou spuštěny speciální webové stránky http://www.melnik.cityupgrade.cz/, kde může veřejnost podrobně prozkoumat celý návrh. „Budeme rádi za veškeré podněty od vás, občanů, které můžete zasílat na e-mail: kontakt@cityupgrade, případně je můžete sdělit telefonicky na 739 415 901. Na uvedeném telefonním čísle získáte případně i další informace k návrhu. Studie bude znovu projednávána v komisích a podnětné návrhy veřejnosti budou posouzeny odborníky a případně zapracovány do konečné verze studie,“  vzkázal před časem Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka. Studie, která byla prezentována včetně 3D modelům široké veřejnosti má svoje příznivce i odpůrce. Ne vše se líbí zbrusu  novému okrašlovacímu spolku P.U.N.K. (Park – Ulice – Náměstí – Krajina), jehož členové  vedení radnice, zastupitelům i zpracovatelům studie City Upgrade adresují otevřený dopis.  

Myslíme si, že se jedná o největší zásah do podoby historického centra města za posledních 40 let a bylo by vhodné znovu otevřít debatu s občany města, jakožto hlavními uživateli budoucího prostoru. Nechceme rozporovat již proběhlou architektonickou soutěž, ze které vzešla vítězně právě kancelář City Upgrade, ale rádi bychom se, jako občané města, kteří se s uvedeným prostorem dostávají do každodenního kontaktu, touto cestou vyjádřili k několika problémovým bodům, na které jsme ve studii narazili. Myslíme si také, že město Mělník podcenilo zájem veřejnosti o dané téma a troufáme si tvrdit,  že v případě současné studie by se mnoho prvků setkalo u občanů s nepochopením. Proto bychom také rádi otevřeli debatu o dané problematice a nejlépe iniciovali nové, široce inzerované setkání s představiteli města, občany a architektonickou kanceláří. Věříme, že ve spoluprací se skupinou Mělník Debatuje a o.p.s. MEKUC, by se tato případná debata mohla konat na půdě Masarykova kulturního domu a s jejich pomocí by účast byla jistě vyšší, než na předchozích setkáních,“ uvádí se v dopise nového spolku. V něm zmiňují kupříkladu úmysl vybudovat v samém středu města sportoviště : „Vnímáme tento konkrétní prostor v centru města jako nevhodné místo k utváření sportovišť či prvků jako fitness koutek či lezecká stěna. Pro tyto účely má město vhodnější místa, jako například Park na Podolí. Vnímáme, že řešený prostor by měl být primárně tranzitní, tedy určen pro pohyb lidí do města, či na parkoviště, proto by měl být řešen maximálně vzdušně, jednoduše a bezbariérově. Přidanou hodnotou v prostoru jsou pak příjemná místa k zastavení a odpočinku.  Svobodnému pohybu prostorem by nemělo být bráněno. Namísto složitých variant sportovišť by mohla posloužit multifunkční mlatová plocha, na které je možné hrát například pétanque, kuželky nebo kuličky. Dalším potenciálním problémem by mohl být hluk ze sportovišť (křik, hlasitá hudba), který by mohl obtěžovat a být zdrojem konfliktů a nepříjemností pro návštěvníky bistra, úředníky v okolních budovách či rodiny s dětmi,“  připomínkují ve svém otevřeném dopise členové okrašlovacího spolku P. U. N. K.    

Lot