ROZHOVOR: Nový klub v Mělníku trnem v oku

 

Místostarosta Volf a vedoucí MP Limprecht si chtějí posvítit na návštěvníky klubu

 

Martin Küblbeck podniká v Mělníku sedmnáct let. Po čtyřletém působení  v baru PRAVDA v městském objektu zvaném Amerika ve zdejší Tyršově ulici mu byla zrušena podnájemní smlouva a od nynějška provozuje svůj podnik v nedalekém domě Modrá hvězda. „Mělníkem se přetřásá kauza Modrá hvězda a neadekvátní reakce místostarosty Petra Volfa a vedoucího dopravně preventivní skupiny Městské policie Mělník Petra Limprechta na lednovém zasedání mělnického Zastupitelstva, které bych přirovnal doslova k eskamotérským vystoupením. Nebojím se je označit za lživá tvrzení,“  říká na úvod následujícího rozhovoru rozladěný podnikatel.

Dobře zaběhnutý provoz jste ze zavedené adresy přesunul jinam. Můžete prozradit z jakého důvodu?

 „Většina lidí se mylně domnívá, že důvodem našeho odchodu bylo plánované bourání objektu. To ovšem není pravda. Kdyby záleželo na mě, PRAVDU bych neměnil. Nedobrovolně jsem Ameriku opustil kvůli tomu, že jsem nebyl s Městem Mělník – vlastníkem objektu, v přímém smluvním vztahu. Tím byla společnost s ručením omezením, jež  mu dlužila nájem za šest měsíců. Za dobu, kdy byla v provozu, jsem ji postupně vybudoval za všechny svoje peníze v uznávaný,  renomovaný podnik nejen v tomto městě, ale v celém Středočeském kraji. Naši barmani se úspěšně účastnili prestižních mezinárodních soutěží, z nichž přiváželi nejvyšší ocenění, kterými se může u nás pochlubit jen málokdo. Myslíte, že se podobný podnik opouští!? Skutečným důvodem našeho předčasného odchodu je laxní přístup vedení města, které má lví podíl na tomto stavu.“

RADNICE HÁŽE KLACKY POD NOHY ZNÁMÉMU PODNIKATELI. OBSTOJÍ PŘED KRITIKY?!

Takový přesun provozu není jistě levnou záležitostí…

„Je likvidační. Přijdete nejen o investici, ale i o práci, tedy o všechno. Na vystěhování jsem měl pouze 24 hodin a odnesl jsem si jen to, co jsem stačil zabalit. Kdyby město bylo dobrým hospodářem, včas reagovalo na narůstající dluh, nemuselo by k podobné situaci vůbec dojít.  Nejenom, že místo v Americe bylo totálně vykradeno, zeje prázdnotou, provozující společnost byla vytunelována a její majitelka, která dluží na nájmu městu okolo půl milionu korun,  dnes paradoxně spokojeně na Mělníku podniká vesele dál. Město jen tiše přihlíží nejen tomu, že byl prostor zdevastován, ale tři měsíce po skončení nájmu si údajně nebylo schopno tento prostor převzít.“

Otevřel jste podnik na novém, zcela unikátním místě. Jak se vám v něm daří?

Musím v prvé řadě přiznat, že se mi tento prostor velmi líbí a dle mého názoru je zcela jasně nejkrásnější ve městě. Jak se mi v něm povede je momentálně těžko odhadnutelné. Zatím Město Mělník dělá všechno proto, aby mi podnikání pěkně znepříjemnilo, vyjma pár zastupitelů, kteří se přišli podívat a zajímali se o moje působení přímo na místě,  oproti panu Volfovi, který se naopak snaží jen poukazovat na uměle vyvolané problémy a vědomě mate veřejnost.“

KDO MÁ VLASTNĚ PRAVDU? POLICIE HLEDÁ DŮVODY K OMEZENÍ PROVOZU KLUBU

Co vám radnice vyčítá?

Klub je umístěn v domě naproti Informačnímu centru.  Podle místostarosty Volfa návštěvníci našeho klubu prý znečišťují okolí IC, zvracejí a kálejí na fasádu, vyhazují sklenice od nápojů a podobně.  Trnem v oku je jí i vstup na vozovku, který zase kritizuje Petr Limprecht. Dle jeho slov zde dochází ke konfliktním situacím, nepříjemným zejména pro řidiče, strážníci prý musejí kvůli udržení pořádku monitorovat prostor u vstupu v době jeho otevření jednou kamerou MKS, která jim bude scházet na jiném místě a přiznal, že v počtu městských strážníků to není možné dlouhodobě vydržet. Dále bylo poukázáno na komplikace v případě případné evakuace atd.“

Vy jste se s žádným projevem vandalismu u Infocentra nesetkal?

Kromě uvedeného „házení sklenic od nápojů“, kdy jsme v jednom případě náhodného návštěvníka, který hodil půllitr s pivem označili, si ničeho nejsem vědom. Mimo jiné do dneška za mnou nikdo kompetentní nepřišel, abychom viníka konfrontovali a mohlo by s ním být třeba zahájeno správní řízení. Pan Limprecht volá po udržování veřejného pořádku a když sami označíme přestupce, neboť nebyl zaznamenán kamerou, nedovede si s tím poradit. To, že kolem běžně jezdí auta mimo předepsanou rychlost a ohrožují chodce po úzkých chodnících, nezajímá nikoho.“

Uvádíte, že není dne, aby vám nebyla do podniku poslána nějaká ta kontrola.

Cílem kontrol je v tomto případě jasná represe. Mají za úkol mi jednoznačně znepříjemnit podnikání. Jak si jinak vysvětlit, že v minulosti, kdy tady fungovala celou řadu let vinárna, nebyla zkolaudována kuchyně a nikomu z kontrolních orgánů to nevadilo?“

Kritizován jste také za to, že návštěvníci podniku kouří venku, hlučí a nemají k dispozici popelník ani odpadkové koše!?

Jsme nekuřáckým klubem, za to, že lidé chodí kouřit ven nenesu přeci odpovědnost. Umístění košů po městě je v gesci radnice. Jsem zvědav na to, jak vyřeší, až za pár týdnů vejde v platnost protikuřácký zákon, když dnes je problém vypořádat se s jedinci s cigaretou u jednoho podniku…“

Přesto se svojí vize, vybudovat opět vyhledávaný klub  dobrým jménem, nevzdáváte?

Jsem přesvědčen, že se Modrá hvězda opět stane vyhledávaným místem nejenom pro Mělničany, ale hosty z blízkého i širokého okolí včetně turistů. Věřím, že se mi podaří znovu vybudovat zařízení s dobrým jménem, jako tomu bylo v případě PRAVDY a budeme respektovaným podnikem. Tento výjimečný prostor si to rozhodně zaslouží. Lidé se sami musejí přesvědčit o tom, že nemusí být všechno pravda, co se o našem klubu Modrá hvězda povídá a píše. Místo toho, abych měl čas na práci, musím řešit spoustu nesmyslů, které mne zdržují a otravují život. Přesto doufám, že najdeme s městem společnou řeč. Já jsem rozhodně otevřený plodné diskuzi.“

Děkuji za rozhovor.          

Lot