Olga Havlová…

Tak prostě a výstižně se nazývá výstava fotografií jejíž vernisáž se uskuteční v pondělí 2.září od 8.15 hodin v prostorách Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, která slaví padesát let svého trvání. Původně samozřejmě pod jiným názvem.

V loňském roce by se tato dáma dožila 85. let. Při této příležitosti bylo po celé naší republice vysázeno stejný počet stromů jako připomínka na tuto význačnou osobnost. Město Kralupy nad Vltavou si považovalo za čest, že se mohlo připojit k tomuto projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Strom pro Olgu Havlovou byl posléze slavnostně vysazen 27. září 2018 na zahradě této školy.

Paní Olga však nebyla „pouze“ první dámou, ale především se věnovala těm, kterým osud nebyl nakloněn. Sama pocházela ze skromných poměrů žižkovské rodiny a po boku svého muže Václava Havla pocítila šikanu tehdejšího režimu, domovní prohlídky či odloučení od manžela jeho uvězněním. Proto byla známa svým hlubokým sociálním cítěním. Ihned po zvolení Václava Havla prezidentem republiky využila svého postavení a založila Výbor dobré vůle, jenž později ještě dostal přídomek Nadace Olgy Havlové. Skrze něho pomáhala všem, kteří potřebovali pomocnou ruku.

A právě tato výstava fotografií znázorňuje její činnost ve prospěch lidí s handicapem. Třiatřicet fotografií zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením. Avšak rovněž také se spřízněnými osobnostmi s nimiž se setkávala v rámci postavení manželky prezidenta republiky. A tak zde možno jí shlédnout například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou.

Vernisáž této výstavy, která zde potrvá do 25. září bude i důstojným zahájením nového školního roku.

mar