Obyvatele města mrzí, že demokracie v Neratovicích zamrzla

Ve středu 27. 5. 2020 bylo v 16 hodin ve městě Neratovice zahájeno mimořádně svolané zasedání zastupitelstva. Pro neschválení programu bylo však zasedání po 10 minutách ukončeno. Z důvodu nestandardního postupu vedení města při prosazování výstavby přístaviště v prostoru lobkovické louky navrhl RNDr. Jiří Sloup (NeraHnutí) zařazení bodu „Odvolání a volba členů rady města“ jako dodatečný bod programu. Konkrétně navrhl, odvolání současné místostarostky Mgr. Lenky Mrzílkové (v minulých dvou volebních obdobích starostky) a současného místostarosty Marka Lence. Zmíněný projekt tito dva významní představitelé města dlouhodobě prosazovali a i nadále přes velký odpor místních občanů prosazují (videozáznam z „10-ti minutového“ zastupitelstva na www.specialneratovice.cz nebo na fb stránce @specialneratovice).

Co tomu předcházelo? Skupina osmi zastupitelů – RNDr. Jiří Sloup, Rostislav Vebr, Mgr. Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jozef Hornák (NeraHnutí), Mgr. Hana Vojtová (KSČM), Mgr. Anna Spěváčková (SPD) a radní Ing. Michaela Landová (Společně pro Neratovice) – se rozhodla mimořádně svolat zasedání zastupitelstva v navrhovaném termínu 27. května 2020. Požadovali zařadit body jednání: Projednání projektu poliklinika (těžko obhajitelný nárůst ceny ze 66 na 137 milionů, ignorování požadavků budoucích uživatelů – lékařů, které vedlo až k sepsání „Výzvy k přepracování projektu polikliniky“ – podepsáno 17 odborníky, zbytečné předimenzování budovy a související zbytečné vykácení 63 vzrostlých a zdravých stromů); Přístaviště vs. louka v Lobkovicích; Protipovodňová opatření v úseku u mlékojedské pískovny; Projednání částí návrhu nového územního plánu. Z důvodu nedostatečného počtu hlasů pro schválení programu byla ale schůze ukončena (nutno alespoň 11 hlasů).

Jak jsme Vás již informovali, v červnovém vydání městského periodika „Listy města Neratovice“ chtěli signatáři uveřejnit otevřený dopis adresovaný vedení města a zastupitelům, ve kterém žádají transparentní informovanost a otevřenou diskusi především v souvislosti s připravovanými projekty v řádech stovek milionů korun. Dopis během dvou květnových večerů, podepsalo 80 občanů. Těm bylo sděleno, že „Listy“ nevyjdou, neboť „není číslo čím naplnit“. Následně si občané svépomocí během 7 dnů vydali vlastní „samizdatové“ vydání časopisu s názvem „Rouškový červnový SPECIÁL Neratovice“ v nákladu 4000 ks za společně sesbírané prostředky ve výši 38 000 Kč. Ke stažení a prohlédnutí na bit.ly/specialneratovice, webu či facebookové stránce. Mělo jít o jednorázovou akci, poptávka po časopisu však po nečekaně rychle ukončeném zasedání zastupitelstva naopak stoupá.

Na základě výsledků hlasování z mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva je vidět, že i po několikaměsíční snaze o veřejné projednání těchto velkých investičních projektů, jak ze strany mnohých zastupitelů, tak ze strany občanů, nejeví vedení města zájem něco měnit ve své strategii.

– red –