Nový železniční jízdní řád požadavky obcí akceptuje

Správa železniční dopravní cesty zveřejnila finální podobu železničního jízdního řádu pro období 2016–2017 s platností od 11. prosince. Zanesla do něj také opatření, která v dubnu schválila Rada Středočeského kraje.

Změny vycházejí z požadavků měst a obcí, z analýzy přepravní poptávky i od cestujících, kteří se obrátili přímo na krajský úřad. V rámci nových opatření budou zavedeny nové spoje, které především zvýší nabídku v okrajových časech dopravní špičky. Tam, kde to bylo technologicky možné, dochází i k posílení nejvytíženějších časů v dopravní špičce v pracovní dny.

Doplnění nabídky spojů se týká i vybraných období mimo hlavní dopravní špičku včetně víkendů a svátků. Posílením železniční dopravy dochází k optimalizaci dopravního systému Středočeského kraje, kde železniční doprava plní páteřní dopravní funkci a navazuje tak na rozvoj společného integrovaného dopravního systému
s Prahou, která nové spoje vedoucí do metropole na svém území spolufinancuje.

Například na železniční trati Praha – Kralupy n. V. – Ústí n. L. dojde k rozšíření spojů na interval 30 minut v úseku Praha – Kralupy n. V. v období celého dne po všechny dny v týdnu (včetně současných vložených spojů v ranní špičce v  pracovní dny) a v úseku Kralupy – Nelahozeves 60 minut po celý den celotýdenně. Toto opatření bylo navrženo na základě dlouhodobých požadavků starostů přilehlých měst a obcí, kteří tuto trať vnímají jako významnou spojnici s Prahou.

Upraven bude rovněž jízdní řád na trati Kralupy n. V. – Slaný – Louny v pravidelný takt 60 minut a dojde k asi půlhodinovému posunu spojů, čímž dojde k odstranění zbytečného prostoje vlaků ve Slaném. V rámci úpravy zde navíc vzniknou nové přípoje na vlaky do Lovosic, Ústí nad Labem a do Neratovic. Bude tak navýšen celkový rozsah dopravy na této trati.

Nového páru spojů se dočká i další návazná trať z Kralup ve směru na Velvary, kde bude přidán nový večerní
spoj, a také trať z Vraňan do Lužce. Rozšíření dopravy se bude týkat též železničních tratí Praha–Neratovice – Všetaty a Všetaty – Mělník zavedením posilového spoje v ranní špičce do Prahy a odpoledne z Prahy (včetně obratových spojů) a zavedení pravidelné taktové dopravy v relaci Praha – Mělník o víkendech a svátcích, čímž bude podpořena nedávno realizovaná etapa integrace veřejné dopravy na Mělnicku.

Středočeský kraj před začátkem platnosti nového jízdního již začíná přípravné práce i na jízdním řádu pro období 2017 – 2018. Veřejnost může své připomínky a náměty uplaťnovat prostřednictvím starostů jednotlivých obcí nebo je zasílat na krajský úřad prostřednictvím speciální e-mailové stránky jrvlaky@
kr-s.cz.

red