Nový školní rok přivítala s dětmi i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová

 

Zahájení školního roku si nenechala ujít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která přijela podpořit prvňáky do Základní školy Veltruby. Tři třídy místních školních nováčků obdrželo od hejtmanky dárek, který obsahoval učební pomůcky, výtvarné potřeby i sladké dobroty, navíc kraj věnoval knihy do místní školní knihovny.

„Byl to nezapomenutelný zážitek. Vidět v dětských očích to očekávání, radost, napětí i nervozitu… Bylo to dojemné. A já jsem moc ráda, že jsem u toho mohla být a prvňáčkům popřát příjemný vstup do školního života. Vím, jak důležitý krok to je nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Proto všem přeji pevné nervy, kreativního ducha, množství trpělivosti a radosti z nově nabytých vědomostí a poznatků,“ popsala hejtmanka.

Oproti minulému školnímu roku lze v oblasti středočeského středního školství předpokládat ukončení dlouholetého poklesu v počtech žáků. „Ve 106 krajských středních a vyšších odborných školách se očekávají podobné počty žáků jako v roce předchozím, a to kolem 35 000 žáků,“ upřesnila hejtmanka.

Také radní pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček (ODS) přivítal 83 prvňáků a zahájil školní rok v Základní škole Rudná na Praze-západ a následně v Integrované střední škole Stanislava Kubra ve Středoklukách. Radní popřál žákům hodně úspěchů, radost ze získávání nových znalostí a trpělivost při překonávání dílčích neúspěchů. Rodiče poprosil, ať pro ně škola nezačíná a nekončí se zvoněním, ale ať jsou se školou a vzděláváním svých dětí spojeni v mnohem širší formě.

Učitelům a celému školství popřál, ať se opět učitelé se žáky stanou prioritou v systému školství namísto více i méně povedených projektů, které ve školství v posledních letech potkaly.

„V průběhu prázdnin se ve školách intenzivně pracovalo a investovalo, např. v Hotelové škole, Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech se opravila elektroinstalace za cca 2,5 milionu korun nebo v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech to byla rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů za 7 milionů korun,“ vysvětlil radní Skopeček s tím, že stávající vedení kraje zvýšilo finanční prostředky na provoz a investice v kapitole školství oproti minulému roku o 107,3 milionů korun a dalo tím najevo, že považuje školství za prioritu a oblast, která bude rozhodovat o budoucí prosperitě naši země.

„Prostředky navíc směřují dominantně do oprav a kultivace školských prostor. Snahou vedení kraje je posílit finanční prostředky pro školy v takové míře, aby mohly být zafinancovány alespoň částečně odpisy a školy tak měly zdroje na drobné investiční nákupy, jako jsou učební pomůcky především pro strojní a stavební obory vzdělání, servery, zabezpečení škol a podobně,“ doplnil radní Jan Skopeček.