Nelahozeveské pomlázkování

V neděli 1. dubna od 14 do 17 hodin budou ve zdejší Hasičské zbrojnici probíhat velikonoční dílny.

Co se tam bude vyrábět? Jsou opět připravené proutky na pomlázky od veltruských košíkářů, takže se koledníci budou moci již vybavit na druhý den.

A děvčata se mohou těšit na zdobení vajec oblíbeným mramorováním, ale i polepováním či dokonce i provrtáváním. A nebudou samozřejmě chybět ani perníčky na zdobení a tradiční trávníček.

mar