Na slovíčko s Zbyňkem Šnajdrem (ANO 2011)

 

Zbyněk Šnajdr (ANO 2011), zastupitel a předseda finančního výboru MÚ Mělník

Jak hodnotíte funkci a smysl FV?

„Funkce finančního výboru je rozhodně potřebná a přínosná. Musím vyzdvihnout dlouholeté zkušenosti a odbornost u členů FV. Velmi si vážím lidí, kteří jsou ochotni pracovat a nabídnout své zkušenosti z oblasti financí ve prospěch města. Musím ale upřímně přiznat, že před nějakou dobou jsem byl rozhodnutý svou činnost ve FV ukončit. Často je pro mě totiž demotivující to, že i velmi dobré a pro město prospěšné doporučení FV je v zastupitelstvu smeteno jen z důvodu politického zastoupení, význam pro město je pak druhořadé. Při takových situacích smysl v profesionalitě FV bohužel postrádám.“

Jste téměř v polovině volebního období, co se vám povedlo?

„Povedlo se nám prosadit doporučení FV na refinancování stávajícího úvěru. Zde musím vyzdvihnout práci kolegy Josefa Čelikovského a přínos jeho zkušeností z oblasti bankovního sektoru. Prosazením refinancování město ušetří 1,2 milionu korun. Navíc, díky příznivým daňovým příjmům, jsme prosadili i jednorázovou splátku ve výši 10 milionů, což zkrátí splácení úvěru do roku 2020. Považuji to za dobrý krok v utracení financí z příznivého příjmu daní.“

Co se vám tedy podle vás nepovedlo prosadit?

„Když vzpomenu na nespočet stěžejních doporučení FV, tak toho, co se nepovedlo prosadit, je více. Například jsme neprosadili dodržování rozpočtových pravidel. I přesto, že se každý rok zvyšují příjmy do městského rozpočtu, není město schopno dodržet alespoň základní pravidla, která jsou nastavena z minulých let: investici 40 milionu do údržby městského majetku, 10 milionů na provozní rezervy, nezvyšovat zadlužení města nad 60 milionů. Téměř to splňujeme, ale vzhledem ke zvyšujícím se příjmům, bychom to měli být schopni splnit vždy a automaticky. Další problém vidím v malých investicích nebo minimálně v akumulaci prostředků pro významnější investice. Z tohoto důvodu jsme chtěli zřídit investiční fond na účelové financování velkých projektů a samozřejmě i pravidla na plnění a následně čerpání z fondu. Chtěli jsme tím zabránit utrácení v méně významných, podle nás nepotřebných, akcích.“

Máte z něčeho obavy? Myslím ohledně financí MÚ.

„Velké starosti si dělám ze stále se zvyšujícími náklady na provoz úřadu. Každým rokem jsou přijímáni noví zaměstnanci a nebýt dotačních titulů, tak doslova „projíme“ příjem. Vedení města může mluvit o štěstí, protože se v posledních dvou letech příjmově daří. Jsem rád, že se daří financovat sport, kulturu a investovat do technických služeb. Ale až přijde menší ekonomická krize, což je otázka času, tak bude velmi těžké si odtrhnout od úst.“

ZbyndaŠ

Zbyněk Šnajdr (ANO 2011), zastupitel a předseda finančního výboru MÚ Mělník