Na návštěvě u malíře Vladimíra Veselého

Město Mělník si práce akademického malíře Vladimíra Veselého cení – v roce 2004 jej za umělecký přínos dekorovalo svým Stříbrným řádem.

Vladimír Veselý po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou absolvoval v letech 1950 – 1956 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér Aloise Fišárka a Antonína Strnadela). Během svojí úspěšné umělecké kariéry si vyzkoušel řadu technik. Vynikl nejenom jako  grafik, ale i jako tvůrce pláten, autor volné grafiky a ex libris. Vytvářel náročné smalty a polychromované dřevěné asambláže.

Léta je spojován se Spálovem v Podkrkonoší, s pražskými Holešovicemi, kde vznikají jeho díla, a také s Mělnickem. Zde pedagogicky působil na Lidové škole umění ve Mšeně a od roku 1968 i v Mělníku, v němž později vybudoval vyhlášenou Galerii Ve věži. V jejím čele stál celých třicet let. Do milovaného Mělníka se se železnou pravidelností vrací a široká kulturní veřejnost ráda přijímá jeho dílo, které má tady početné obdivovatele.

Z míst kde žije, pobývá a působí nečerpá jen inspiraci, ale aktivně vstupuje do jejich života. Jak přiznává, jeho celoživotní inspirací je žena a krajina: „…mojí tvorbou se obě neustále prolínaly a prolínají dodnes,“ říká pětaosmdesátiletý umělec. Je členem Sdružení pražských malířů, aktivní je i ve Spálově, v němž před lety zachránil zcela zdevastovanou kapličku a od té doby se u ní každé září konají jednodenní výstavy – Babí léto.

Otto Lokaj