Ministryně školství mezi mělnickými studenty

  • Mělník v pondělí 3. dubna hostí vzácnou návštěvu. Tou je ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Od rána ji čeká náročný program, který zahájila mezi předškoláky ve zdejší Mateřské škole Pohádka. Další její kroky směřovaly mezi žáky ZŠ se speciálními třídami a krátce nato do sousední ZŠ Jaroslava Seiferta. Tam si v doprovodu jejího ředitele Milana Němce prohlédla školu, setkala se s pedagogy a žáky a nahlédla do učeben, v nichž právě probíhala výuka anglického jazyka a dějepisu.

Sympatická politička se bez přemlouvání zapojila do výuky angličtiny a na závěr předala vyučující Čestné uznaní za příkladnou práci. Z rukou ministryně ocenění převzali mimo jiné i další pedagožky, ekonomka i žáci. Kateřina Valachová se svým doprovodem poobědvala ve školní jídelně v nedalekém areálu České zahradnické akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola Na Polabí a poté si prohlédla budovu a zajímala se o odborné činnosti. V ní v odpoledních hodinách absolvovala besedu se studenty na téma Aktuální situace ve školství. Krátký pobyt zde ukončila prohlídkou provozu školního vinařství a v samém závěru diskutovala s pedagogy, nepedagogickými pracovníky školy, zástupci zřizovatele  a dalšími hosty ve zdejší aule na stejné téma. Celodenní program paní Valachové vyvrcholil setkáním se členy místní ČSSD. Exkluzivní rozhovor s Kateřinou Valachovou přineseme příště.

red

Foto lot

013

Mezi oceněnými žáky ZŠ J. Seiferta byl Matouš Jurman za vynikající sportovní reprezentaci školy

096

Za vynikající všestrannou reprezentaci školy byly oceněny Vendula Sládečková (vlevo) a Eliška Rozborová

081

Eliška Rozborová přebírá Čestné uznání od ministryně Valachové

063033

Ministryně mezi žáky

035

Kateřina Valachová se aktivně zapojila do výuky angličtiny

114

Nesahat, neničit… Paní ministryně je mezi žáky velmi oblíbena i proto, že má smyl pro humor