Město Mělník se může pochlubit další publikací

Po vskutku pozoruhodné knížce „Mělník v proměnách času“ se zájemcům o historii Královského věnného města Mělníka otevírá další příležitost poznání jeho pohnutých dějin úzce spjatých s naší vlastí.

Vysoká skála nad soutokem dvou našich nejznámějších řek, na jejímž vrcholu je zámek s vysokou věží. To je ten nejznámější obraz historického královského věnného města, města vinic, shlížejícího na soutok Vltavy s Labem. Avšak tento pohled je tak trochu zavádějící. Věž totiž nepatří k zámku, ale gotickému chrámu sv. Petra a Pavla stojícího v bezprostřední blízkosti. A jen nedaleko od nich, na starobylém náměstí Míru, jenž během minulého století neslo řadu jiných názvů od Náměstí Svobody přes Reinhard Heydrich Platz či Stalinovo náměstí až, věřme, pod ten současný, nalezneme mělnickou radnici, renesanční budovu s výraznou věží, známou i z mnoha filmů jako například z dnes legendární série „Básníků“. Tyto tři pamětihodnosti tak, jak je mnozí neznají, jsou hlavními motivy nové knihy s názvem „Trojice“, kterou 9. prosince 2020, vydalo město Mělník.

Kostel, zámek a radnice, tedy církev, šlechta a měšťané. Tři proudy, za staletí zmítány nespočetnými bouřemi, mnohokrát hrozícími zánikem. Bouřemi, které hluboce zasahovaly do života prostých obyvatel Mělníka a byly mnohdy určujícími v jejich dalších osudech. Od dávných dob až dosud. To je prvním motivem celé knihy. Tím druhým je pozvat čtenáře tam, kde možná ještě nebyl a umožnit mu spatřit věci, které často zůstávají skryty. Tím hlavním a nejzásadnějším je nesporně slavný Mělnický poklad. A opět je to „trojice“! Jedná se totiž o historické předměty nevyčíslitelné ceny, jenž jsou bezpečně ukryty před zraky nepovolaných, a pouze v mimořádných chvílích jako například při významné návštěvě či výročí spatří světlo světa. Je to víc než metr vysoká, unikátní pozdně gotická monstrance, stříbrná pixida a nádherně vyřezávaný dřevěný pohár. A právě v této publikaci na celostránkových fotografiích ožívají před zraky čtenáře, kteří se tak mohou alespoň tímto způsobem seznámit s těmito unikáty.

Není tak pochyb, že i tato kniha obohatí řadu domácích knihoven a stane se dalším zdrojem poznávání nejenom města Mělníka, ale i historie naší krásné země.

mar