Město Mělník nabízí zájemcům startovací byty

K dispozici bude šest uvolněných bytů v ulici K Učilišti. Lidé si o ně mohou požádat do konce ledna. 

„Jedná se o byty určené k dočasnému bydlení, maximálně na pět let. Poté musí nájemci byt opustit bez nároku na zajištění dalšího ubytování,“ uvedla mluvčí mělnické radnice Helena Vavřinová.

O byty mohou žádat zájemci, kteří splní stanované podmínky. „Žadatel musí mít rok před podáním žádosti trvalý pobyt přímo v Mělníku a musí mít založený a naplňovaný spořící produkt k zajištění bydlení po skončení pronájmu startovacího bytu,“ prohlásila Vavřinová.

Podrobnosti lidé najdou na webových stránkách radnice v sekci Pronájmy bytů. Příslušné formuláře si zájemci mohou vyzvednout v úředních hodinách na oddělení správy majetku a investic.

red