Mělnické podzemí

Mělník má zajímavé, rozsáhlé a mnohdy několikapatrové podzemí, které kromě přístupové cesty ke studni zůstávalo i pro místní obyvatele skryté a zatím nepoznané. Proto přišel v roce 2017 Mělnický osvětový a okrašlovací spolek s myšlenkou otevírat postupně pro veřejnost jednotlivé části mělnického podzemí. Zájemci tak měli možnost prohlédnout si chodbu pod Palackého ulicí, sklepení „U Straků“, „U Holečků“, domů čp. 5 a 11 na náměstí Míru, čp. 13 ve Svatováclavské ulici i chodbu vedoucí z Tyršovy ulice pod Jungmannovými sady až k bývalému vodojemu pod náměstím Míru. Podloží Mělníka tvořené křídovými pískovci a slínovci (opukou) umožňovalo hloubení sklepů ve skále pod jednotlivými měšťanskými domy. Tyto sklepy sloužily obyvatelům středověkého města hned k několika účelům. Nejprve jako zdroj stavebního materiálu (kamene) pro výstavbu domů a městských hradeb, pak jako úkryt před častými požáry, či nájezdy nepřátelských vojsk. Další možností využití sklepů bylo skladování potravin, vína a piva. K tomu se užívalo první podlaží sklepů. Původní účel spodních pater sklepení postupem času upadl v zapomnění a nejhlubší části byly zaplněny odpadem, popelem a sutí z průběžných přestaveb domů stojících na povrchu. Podzemní prostory většinou vybočují z půdorysů stavebních parcel a zasahují pod sousední domy, ulice i pod náměstí. Tvar sklepů a chodeb je podobný, výška 2,5 až 3 m, šířka 2 až 4 m. V posledních dvou desetiletích došlo k zaměřování mělnického podzemí, statickému zabezpečení a k čištění sklepů. Suť i odpadky byly odvezeny a smysluplné využití většiny sklepení se teprve hledá. Bohužel jednotlivé sklepy mezi sebou většinou nejsou propojené, ba dokonce podle dosavadních průzkumů spolu, až na pár výjimek, ani přímo nesousedí. A právě Palackého ulice je výjimečná tím, že některé sklepy zde propojené jsou. Například chodby „U Straků“ a „U Holečků“ vedou nejen k několika sousedním domům, ale i k domům na protější straně ulice.

Martin Klihavec, předseda Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku

 

Seznam částí podzemí, které Mělnický osvětový a okrašlovací spolek již otevřel a počet návštěvníků:

9. 9. 2017 Náměstí Míru čp. 5 400 lidí

9. 9. 2017 Náměstí Míru čp. 11 400 lidí

14. 4. 2018 Svatováclavská čp. 13 608 lidí

19. 5. 2018 Palackého ulice – „U Straků“ a „U Holečků“ 1174 lidí

16. 6. 2018 Chodba z Tyršovy ulice k bývalému vodojemu 1035 lidí

10.11.2018 Palackého čp. 114 865 lidí

 

Celkem dny otevřených dveří mělnického podzemí navštívilo již více než 4 000 návštěvníků.