Mělnické muzeum se připojí ke Světovému dni mokřadů

Druhý únorový den si svět každoročně připomíná ubývání mokřadů, které mají pro naši planetu zásadní význam. Regionální muzeum Mělník uspořádá přednášku a ornitologickou vycházku.

Mokřadů na celém světě výrazně ubývá, za poslední století dokonce více než 60 procent. Mezinárodní společenství proto 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře přijalo Úmluvu o mokřadech, která by je měla chránit.

Mokřady mají mimořádný ekologický význam. Nejenže čistí a doplňují vodu a potrava z nich – zejména ryby a rýže – nakrmí miliardy lidí. Působí rovněž jako „přírodní houba“ proti povodním a suchu i jako důležité úložiště uhlíku.

Muzeum k připomenutí Světového dne mokřadů uspořádá nejprve 1. února přednášku v muzejní kavárně, jejíž návštěvníci se dozvědí zajímavé informace o významných mokřadech v ČR. O tři dny později se zájemci o mokřady mohou vydat na ornitologickou vycházku v Neratovicích kolem Labe a dočišťovacích nádrží Spolany, které nezamrzají ani v zimě.

red