Mělničané nashromáždili více odpadu

Občané města Mělníka v roce 2016 vyprodukovali celkem 4 233,071 tun směsného komunálního odpadu. V předchozích letech to bylo – 4 120,646 t (2015) a 4 162,836 t (2014 ). Souběžně s mírně rostoucím množstvím směsného komunálního odpadu vzrostlo i množství vytříděných látkových složek oproti minulým rokům.

Zdroj: MÚ Mělník