Letošní 23. ročník „Seifertovy Kralupy“ je vyhlášen

Každoročně město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž, která probíhá v rámci festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“. V letošním roce proběhne již 23. ročník této kulturně společenské akce konané na počest jednoho z našich nejvýznamnějších literátů a nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta.

Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích: 14 až 18 let a od 18 let výše. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoliv v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pfd. Zaslané práce je třeba odeslat nejpozději do 31. května kdy je uzávěrka soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy v září letošního roku.

Práce možno zaslat na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 778 772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

mar