Kraj chce provoz přívozů integrovat do dopravního systému

Provoz středočeských přívozů chce kraj začlenit do jednotného integrovaného systému v roce 2019 a 2020.

Provoz středočeských přívozů se těší podpoře Středočeského kraje. V letošním roce hodlá vedení kraje finančně podpořit provoz hned sedmi přívozů částkou ve výši 1 620 000 korun. Během příštího a následujícího roku 2020 by pak měly být přívozy začleněny do jednotného integrovaného systému dopravy. Záměr by měli ještě odsouhlasit zastupitelé kraje na svém jednání 25. června.

„Lodní doprava a provoz přívozů významně doplňuje náš dopravní systém. Především v lokalitách, kde chybí mosty a silnice k překonání vodního toku. V některých případech dokonce v přímé vazbě na ostatní veřejnou dopravu jako je vlak či autobus. A v neposlední řadě přívozy přispívají i k rozvoji cestovního ruchu, zvláště navazují-li na cyklistické trasy a turistické cesty,“ připomněl význam přívozů radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Jak dále uvedl, ve Středočeském kraji nebyl až do této doby nastaven jednotný systém financování. Provoz některých přívozů na řekách Labe, Vltava a Berounka financoval kraj ze svého rozpočtu, dalším byly poskytnuty dotace z jiných fondů a některé, jako například provoz přívozu v Černošicích, hradily samotné obce. Proto má také každý přívoz jiný tarif, neexistuje systém kontroly, základních dopravních pravidel ani dostupnost informací o provozu. „Toto bychom chtěli změnit a integrováním přívozů do jednotného integrovaného systému zajistit návaznosti pro zvýšení komfortu pohybu občanů i návštěvníků na území regionu. Slibujeme si od toho, že tím zlepšíme i atraktivitu samotných přívozů,“ podotkl František Petrtýl.

V letošním roce kraj hodlá finančně podpořit přívozy prostřednictvím obcí a měst, s nimiž uzavře smlouvy o poskytnutí dotace na provoz a rozvoj přístavů, a to v následující výši:

– Branov 180 tisíc korun

– Černošice 20 tisíc korun

– Klecany 380 tisíc korun

– Lužec nad Vltavou 380 tisíc korun

– Máslovice 380 tisíc korun

– Oseček 180 tisíc korun

– Úholičky 100 tisíc korun

 

Během roku také Středočeský kraj chce iniciovat jednání s obcemi Branov, Klecany, Lužec nad Vltavou, Máslovice, Oseček a Úholičky s cílem integrovat těchto šest přívozů do integrovaného dopravního systému PID (Pražské integrované dopravy). Přívoz Černošice, Mokropsy – Praha, Kazín je již v tomto systému od roku 2017 zaveden.

„V roce 2019 by pak měla proběhnout druhá etapa jednání s dalšími obcemi, které v kraji přívozy provozují a případně integrovat do PID i jimi provozované přívozy. Předběžně by se jednalo o tyto konkrétní přívozy: Vrané nad Vltavou – Strnady, Nová Živohošť – Stará – Živohošť, Kamenný Přívoz – Žampach, Senohrady – Zlenice,“ závěrem řekl radní Petrtýl.