Kokořínští hasiči s obcí spolupracují na jedničku

Kokořínští hasiči stojí u většiny projektů v obci, členové sboru nechybějí ani u stavění májek. Nedaří se jim ale nalákat do svých řad mladé lidi.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Kokořín byl založen v roce 1925, kdy měl 16 aktivních a 20 přispívajících členů. Nyní v něm působí 34 členů včetně 13 žen. Nejstaršímu členovi je 79 let, nejmladší člence 23 let. Od roku 2003 v čele sboru stojí Petr Slíva a již 13 let má kokořínský hasičský sbor také svou zásahovou jednotku. Jejích devět členů musí prokazovat zdravotní způsobilost a také pravidelně absolvovat odborná školení. K zásahům jednotka bývá přivolávána jako záloha.

Sbor vlastní skříňovou Aviii A 31 osazenou požární stříkačkou PS 12. V případě potřeby vyjíždějí kokořínští hasiči i do dalších vsí spadajících pod obecní úřad Kokořín – jedná se o Janovu Ves, Truskavnu, Březinku, Šemanovice a Kokořínský Důl. Zasahovali i při větších akcích, například v roce 2009 při likvidaci popadaných stromů po větrné smršti, která se Kokořínem prohnala. V roce 2013 zase pomáhali obcím Kly, Hořín a Tuhaň postiženým povodní, předali v nich také materiální pomoc. V následujícím roce je do Hořína pozvali na přátelské setkání, kde sbor obdržel plaketu této obce.

Hasiči však řeší i drobnosti jako je čerpání vody ze zatopených sklepů. Parta hasičských nadšenců odpracuje za rok kolem pěti stovek brigádnických hodin strávených při opravách a údržbě hasičské techniky i zajišťování kulturních akcí, jichž ročně pořádají  přes deset.

Pravidelnou akcí je také úklid obce a přilehlého okolí od odpadků. V příkopech hasiči nasbírají mnoho odpadků, které vytřídí a  ekologicky zlikvidují. Populární bývají patří stavba májky, pálení čarodějnic a v červnu pořádání dětského dne ve spolupráci s obecním úřadem. Oblíbená je i letní zábava pod širým nebem na počátku července. Letos si hasiči na své konto připsali i výlet na zámek v Duchcově a exkurzi na Letišti Václava Havla v Praze. K cestám po okolí Kokořína využívají výletní vláček Kokořík.

V prosinci čeká na hasiče setkání u vánočního stromečku a sběr krmení pro psy a kočky, které následně předají útulku pro zvířata v Mělníku. Činnost sboru řídí jeho sedmičlenný výbor, který se pravidelně schází v hasičské zbrojnici. Za prací hasičů je spousta úsilí, snahy a nespočet hodin, které sboru věnují. Vzhledem k tomu, že v Kokoříně nejsou jiné spolky, které by zajišťovaly kulturní život v obci, věnují se této činnosti právě místní hasiči, kteří děkují kokořínskému starostovi Vladimíru Šestákovi za vstřícný přístup – ať již se jedná o materiální pomoc nebo technické zajištění pořádaných akcí.

Ludmila Slívová