Kapitán Otakar Jaroš, příběh hrdiny

Další významné výročí, které si letos připomínáme je bitva u Sokolova. V březnu uplynulo již 75 let od této významné vojenské události. Ta se odehrála v březnu 1943 na území dnešní Ukrajiny a bylo to první bojové vystoupení 1. československého samostatného praporu. Jeho úkolem bylo zabránit přechod wehrmachtu přes řeku Mža a zachovat tak frontovou linii. Bylo rozhodnuto, že se jedna rota přesune před zmíněnou řeku, kde zaujme ve vesnici Sokolovo vysunuté obranné postavení. K tomuto úkolu se přihlásil velitel první roty, nadporučík Otakar Jaroš. Když bylo jasné, že německá tanková vojska již nemohou překročit řeku, protože led v důsledku tání rychle rozmrzá, byl vydán rozkaz aby se vojáci bojující v Sokolovu stáhli za řeku. Avšak rozkaz k ústupu se do Sokolova nedostal a tak u sokolovského kostela pokračoval hrdinný boj, ve kterém čs. vojáci dokazovali své kvality i svoji statečnost. A právě zde padl nadporučík Otakar Jaroš, jenž byl vyznamenán Řádem Hrdiny SSSR i memoriam coby první cizinec. Po válce a zejména za komunistického režimu se bohužel stal jedním z jeho symbolů, což bylo naprosto v rozporu s jeho osobností. Mimochodem patřil k těm, kteří obhajovali apolitičnost armády a protestovali proti návštěvě Klementa Gottwalda a dalších komunistických funkcionářů v Buzuluku.

V březnu letošního roku vyšla zcela nová publikace o tomto významném mělnickém občanovi, jenž ač lounský rodák, v tomto městě strávil většinu svého života. Kniha „Kapitán Otakar Jaroš – Příběh hrdiny od Sokolova“ z pera mladého historika Jiřího Klůce přináší vůbec první ucelený pohled na tohoto člena Junáka, Sokola, a aktivního sportovce a skutečného vlastence. Díky více než 150 unikátním a nikdy nepublikovaným fotografiím z jeho předválečného života má kniha za cíl ukázat jeho pravou tvář. V první části knihy je hlavní důraz kladen na jeho život na Mělníku, dále je v knize popsána vojenská kariéra Otakara Jaroše od absolvování akademie v Hranicích po odchod do zahraničí a život v Sovětském svazu. Zvláštní důraz je kladen na jeho působení v československé jednotce v SSSR a boj u Sokolova. Druhá část knihy se věnuje poválečnému odkazu kapitána Jaroše a je zároveň unikátním souhrnem všech různých spojitostí od pomníků až po názvy ulic tohoto prvního československého hrdiny Sovětského svazu.

Jeho osobnost bude připomenuta na vzpomínkové akci ve čtvrtek 19. dubna, kdy nejprve v 17 hodin se uskuteční pietní akt u pomníku před Masarykovým kulturním domě. A v jeho prostorách pak proběhne prezentace uvedené knihy ve formě besedy s autorem Jiřím Klůcem spojené i s autogramiádou. Účastníci si tak budou moci i připomenout slova Václava Havla „Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.“

mar