JUDr. Petr Kowanda: Tajné hlasování?

Na listopadovém zasedání zastupitelstva města Mělníka, byla jedním z bodů jednání směna pozemků mezi občanem Města panem Andrejem Váradym a Mělníkem. Pan Várady využil svého občanského práva a přišel se k této směně na jednání zastupitelů vyjádřit a vysvětlit její důvod. Podrobně popsal celou desetiletou genezi, kdy postupně za nemalé peníze plnil požadavky zástupců Města a poslouchal jejich sliby, aniž by došlo k jejich naplnění. Odvolával se na příslib místostarosty Mgr. Schweigstilla, se kterým věc několikrát domlouval, i na poslední jednání rady Města, kde všech sedm radních tuto směnu zastupitelům doporučilo, což na můj dotaz starosta MVDr. Mikeš připustil.

Ještě před hlasováním vystoupil radní Mgr. Tichota a k úžasu většiny přítomných naprosto nestandardně navrhl o směně pozemků hlasovat v netransparentním, tajném hlasování.

My, opoziční zastupitelé, jsme s tajným hlasováním nesouhlasili. Směnu pozemků pokládáme pro Město za nevýhodnou. To bylo jediným důvodem, proč jsme před hlasováním opustili zasedací síň. Odmítli jsme o majetkové věci hlasovat tajně a pokud by koalice směnu prohlasovala, nechtěli jsme, aby si občané mysleli, že jsme to byli my, kdo Město poškodil.

Důvody, pro které Mgr. Tichota navrhoval tajné hlasování, si mohu jen domýšlet. On sám tvrdil, že na zastupitele měly nebo mohly být vyvíjeny nějaké blíže nespecifikované tlaky.

Pokud ale někdo někomu něco v kanceláři slíbil, a pak v obavě z reakce veřejnosti nechtěl svůj slib veřejně splnit, mohl volit cestu tajného hlasování jako nejlepší způsob jak celou věc zneprůhlednit.