O dopadech činnosti překladiště na své občany Město spolurozhodovat prostě musí

Radní města Mělník Mgr. Tichota (a je mi úplně jedno, za jaké uskupení v radě města sedí) přispěl svým názorem do diskuse ohledně dění v přístavu, což je jistě správné. Dle mého přesvědčení, ale celý problém pojal špatně. Pokusím se o krátké vysvětlení ve čtyřech bodech.

1. Pro dnešní řešení dopravní situace na Mělníku není až tak podstatné, kdo kdy a jak velkou udělal chybu. Já osobně jsem v době, kdy se projednávala EIA zmiňovaná panem Tichotou řešil export dopravního řídícího systému tunelového komplexu ve městě Adana v Turecku a řídil firmu, která tam dodávala proměnlivé dopravní značení. O ODS Mělník jsem věděl snad jenom, že mají kancelář pod Pražskou bránou. Proto opravdu nechápu tento pokus, přestat se bavit o řešení dopravy a převést to na politický boj.

2. Správně je uvedeno, že viním Město z toho, že SŽDC teprve nyní připravuje opatření, na zmírnění dopadů dopravy na život obyvatel. A jednoznačně v mém článku píšu: „Doprava z přístavu negativně ovlivňuje Mělník od roku 2002, kdy vstoupil na překladiště MAERSK ……, ale nyní jsme již na prahu roku 2018“. Pro mne to je již ten pověstný pohár, který přetekl. Šestnáct let!

3. Typicky politické prohlášení radního Tichoty je: „To se změnilo po našem příchodu do koalice a konečně se věci začaly hýbat“. Chci věřit tomu, že tak snadno se lidé vodit za nos nedají. Tvrdit po třech a půl letech v radě města, když není na papíře ani úvodní studie, že se „věci“ začaly hýbat? Ne, není to tak. Nic se za tu dobu bohužel nepohnulo ani o píď.

4. No a tvrzení, či výmluva, že o dění v přístavu rozhoduje Krajský úřad, je zcela zavádějící. Veškerá stavební povolení a další úkony vydal Městský úřad Mělník. Krajský úřad je odvolacím orgánem a vydal stanovisko ke studii EIA, které dne 5. srpna 2015 potvrdil „Závazným stanoviskem k ověření souladu č.j. 072402/2015/KUSK“. Tedy za doby „úřadování“ dnešní koalice. Pokud tedy vše v minulosti zavinila jakási zlá ODS (a já ji nehájím), proč tedy nevstoupila dnešní koalice účinně do procesu ověřování EIA před dvěma a půl lety a nezměnila to??!!

Jestliže opravdu taktikou vedení města Mělník pro řešení dopravní situace je (a bude), jak píše pan Tichota „sledovat vývoj v Přístavu a čekat až se naskytne možnost“, tak si zvykejme, bude hůře….

Josef Živnůstek