Již třicet let pomáhají potřebným…

Je přímo až symbolické, že právě v letošním roce oslaví Charita Neratovice již třicet let svého působení v domácí zdravotní péči a terénních pečovatelských službách. Kromě výše zmíněného města pečovatelská služba má akční rádius na dvanácti místech po celém regionu Středočeského kraje, a rovněž v Praze 19 a 21.

Práce pečovatelské služby je od samého počátku založena na úctě a respektu vůči každému člověku a jeho lidské důstojnosti. Posláním je péče o ty, jenž to nejvíce potřebují a mnohdy jsou na ní zcela závislí. Jsou to především senioři a osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením a ti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. A právě i v této nelehké době pečovatelky vykonávají svou každodenní práci a poskytují podporu a pomoc v činnostech, které klient již tak nezvládá, podporují a zachovávají jeho stávající soběstačnost, dovednosti a zvyklosti v jeho přirozeném prostředí. Pomáhají při návratu po hospitalizaci se zachováním nebo obnovením dřívějšího životního stylu, dbají na stálé individuální plánování služeb spolu s klientem tak, aby se mohlo oddálit umístění v pobytových zařízeních což kladně působí na jejich psychiku.

A právě i s ohledem na současnou situaci, která si vyžaduje ještě větší nasazení, flexibilitu, empatii a zvýšené nároky na práci patří všem pečovatelkám velké poděkování. A samozřejmě i těm, kteří s Charitou úzce spolupracují a podporují jí v této složité době.

Pevně věřme, že se situace bude zlepšovat a všem se začne blýskat na lepší časy, které tak poněkud odlehčí to dosavadní náročné nasazení všech, kterým lidské osudy nejsou lhostejné a každý den podávají pomocnou ruku potřebným.

mar