Falešné hranice aneb Akce „Kámen“

Jeden nejutajovanějších zločinů StB v letech 1948–1951. Občané ze Mšena u Mělníka a z okolních obcí a také školy v regionu budou mít až do pátku 8. listopadu jedinečnou možnost si prohlédnout výstavu pod názvem „Falešné hranice – Akce „Kámen“ v přízemí mšenské radnice. A to v průběhu hu října denně od 8 do 17 hodin a v listopadu každý všední den.

Společnost pro výzkum zločinů komunismu představuje historicky cenné dílo, které mapuje dosud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let minulého století. Spisovatelka a badatelka Václava Jandečková na mnoha osobitých příkladech popisuje příběhy účastníků i zákulisí zákeřných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti vyprovokované k útěku z Československa. StB vymyslela akci „Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. S usvědčujícími materiály pak byly osoby, které se domnívaly, že skutečně překročily státní hranici, za nedovolený „přechod“ zatčeny. Nešlo o náhody, nýbrž o široce uplatňovaná opatření bezpečnostního aparátu, který skrytě porušoval vlastní zákony. Záměrem autorky je přiblížit rafinovanost, která se v chápání státně bezpečnostní práce stávala samozřejmostí. Navzdory faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce komunistického režimu, odhaluje nové oběti i pachatele, nastiňuje vývoj akce „Kámen“ v čase i prostoru, dokládá škálu důvodů pro její využití. Unikátní archivní materiály konfrontuje s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy tajné policie tak představuje v novém světle. Na základě celospolečenského významu výstava získala záštity od Ministerstva kultury ČR, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Výsledky výzkumu Václavy Jandečkové totiž prokázaly, že během čtyř let rané doby komunismu se přísně utajovaná metoda „Kámen“ pro své rozšíření, rozmanitost účelu použití a různě tragické důsledky proměnila ze systémového opatření policejního aparátu v ostudný fenomén našich dějin. Aktéři zločinů akce „Kámen“ přitom zůstali nepotrestáni! Výstava vznikla za podpory Plzeňského kraje, města Kdyně, městysu Všeruby, obce Tři Sekery a soukromých dárců. Záměrem výjimečné putovní výstavy je upozornění na tyto zločinné praktiky komunistického režimu nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Expozici výstavy ve Mšeně zajistil mšenský evangelický sbor ve spolupráci s městem Mšeno a agenturou CZECH Artists Management International.

Jde o příspěvek občanům k 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu a o připomínku, že nabyté svobody je třeba si vážit.

TS (mar)